Starostové mnoha obcí na Chrudimsku neustále volají po nápravě a žádají jak Pardubický kraj, tak správu a údržbu silnic. Nazpět přicházejí neurčité odpovědi, které znamenají jedno: nejsou peníze.

„Nejen, že nás neustále oslovují naši občané, ale jsme upozorňováni i návštěvníky našeho regionu. Situace už je neúnosná," píše předseda sdružení obcí Mikroregionu Hlinecko Jiří Socha přímo hejtmanovi Pardubického Kraje Martinu Netolickému.

Žádosti se kupí

Hejtman v odpovědi zmínil reálnou šanci na opravu sedmi úseků v obvodu hlineckého cestmistrovství v celkové výši 19 milionů korun. Odpověď však uspokojivá nebyla.

„Odpovědí podobného druhu jsme dostali víc. Kdybych věděl, že se to zakládá na pravdě, uspokojilo by mě to, jenže prostředky ze státního i krajského rozpočtu nyní půjdou především na odstranění škod po povodních, tak se obávám, že nebude z čeho silnice opravit," konstatoval Jiří Socha.

Žádosti starostů však putují i z jiných míst na Chrudimsku. „Vážený pane řediteli. Situace je neudržitelná nejen kvůli poškozování technického stavu projíždějících vozidel, ale i kvůli bezpečnosti. Do nekonečna nelze problém stavu silnic odkládat a provádět pouze provizorní opravy" napsal v důrazném dopise řediteli Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslavu Němcovi starosta Skutče Pavel Novotný a zmínil nejpalčivější cesty mezi Skutčí a Skutíčkem a Skutčí a Luží.

Dobrou zprávou je, že cestáři žádosti částečně vyhověli. „ Nejrozbitější cesta na Skutíčko byla nově udělaná zhruba před měsícem a další dvě silnice byly vyspravené," doplnil současný stav Pavel Novotný.

„Silnice jsou po zimě vymlácené. Psal jsem už osobní dopis řediteli Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Na to reagovali záplatou největších děr. Zároveň mi sdělili, že si tyto silnice zaslouží celkovou rekonstrukci, takže hledají peníze, aby se opravy mohly provést," zmiňuje svoji zkušenost heřmanoměstecký starosta Aleš Jiroutek.

„Na silnice v okolí města bych se však nepouštěl na jiném kole, než horském," poznamenal ještě starosta.

Náznak zlepšení

„Samozřejmě, budeme na kraj dál tlačit," řekl hrochovotýnecký starosta Miloslav Besperát. „Hlavní tahy jsou jakž tak v pořádku, ale okresky jsou v tristním stavu. Nejvíce rozbitá je silnice mezi obcí Dvakačovice a Úhřetická Lhota," dodává Besperát.

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Pardubického kraje Ladislav Umbraun přislíbil jisté zlepšení.

„Opravy silnic v Pardubickém kraji plánuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Na letošní rok v rozsahu 250 milionů korun. V rámci Chrudimska jsou plánovány opravy na všech cestmistrovstvích – Chrudim, Luže, Hlinsko a Třemošnice," uvedl Umbraun.

LUKÁŠ VANÍČEK