Teď je ovšem tato zkratka nedostupná. Příčinou jsou stavební práce, které si tu vyžádal hrozící sesuv půdy.

Kvůli probíhající přeložce inženýrských sítí, výstavbě opěrné zdi a rekonstrukci komunikace je nyní ulice Na Kopci zcela uzavřena také pro pěší.

Dolní i střední části rekonstruované chrudimské ulice Na Kopci  teď vévodí těžká stavební technika. Přístup na komunikaci je  zapovězen řidičům i chodcům.Zdroj: Marek Nečina

KAMENY MEZI DRÁTY

„Svah se sesouval natolik, že tu panoval havarijní stav. Pod nejvíce ohroženým místem se totiž nachází rodinný dům. Teď se tam tedy staví opěrné gabionové (drátokamenné) zdi," vysvětlil Miroslav Beránek, investiční technik chrudimského městského úřadu.

Město žádá všechny, aby uzavření rekonstruovaného úseku komunikace respektovali a v zájmu ochrany vlastního zdraví se nepokoušeli zkrátit si cestu přes staveniště. A to ani v době, kdy na něm nepanuje čilý stavební ruch.

„Pokud mám dobré informace, tak vozovka v ulici Na Kopci nebude po dokončené rekonstrukci nadále sloužit motoristům, ale budou ji moci využívat pouze chodci a cyklisté. To proto, aby svah nebyl dále neúměrně namáhaný," upozornil Miroslav Beránek.

Práce v ulici Na Kopci mají být skončeny nejpozději do 30. září.