Ester? Stejná krevní skupina

„Paní Ester je velmi opravdová, byla příjemná a zároveň profesionální. Při natáčení nám velmi pomohla. Je to naše krevní skupina. Velmi jsme se sblížily, předaly si kontakty a doufáme, že budeme dál spolupracovat," prohlásila zástupkyně ředitelky školy Svítání Markéta Hujerová.

Na podvečer s Ester Janečkovou, Bárou Basikovou a dalšími účastníky druhého adventního koncertu z Lorety v přenosu České televize bude  Svítání dlouho vzpomínat.

„Škola představila divákům řadu činností, kterým se její žáci a klienti věnují v základní  škole, střední praktické i v sociálně terapeutické dílně, v níž se připravují na zaměstnání," upřesnila PR manažerka pardubické školy Svítání Barbora Pávová.

„A také službu, na kterou je škola pyšná, tedy svoz do zařízení. Auto zahouká u bydliště, dítě nastoupí, anebo je naloženo, potom se zase může ten samý den vrátit domů. Právě na nákup nového autobusu byla určena sbírka z charitativního televizního koncertu," vysvětlila.

Žluťásek už je nyní
v důchodovém věku

„Škola považuje tuto dopravu za třešničku na pomyslném dortu nabídky jejích služeb," poznamenala ředitelka pardubické školy Svítání Miluše Horská.

Využívají ji klienti i z okolních měst a vesnic. A rodiče si to velmi pochvalují.

„Bez autobusu bychom vlastně neměli žádnou reálnou možnost syna učit ve Svítání, protože manželka je na mateřské dovolené, já pracuji v soukromém zemědělství opačným směrem, než jsou Pardubice a vůbec bych nestíhal," podotkl jeden z rodičů desetiletého školáka Josef Koreček z Chrudimi.

Žáků a klientů má škola v současné době 208, na svozu je závislých 53 žáků s těžkým postižením. „Máme čtyři auta, děti je pojmenovaly Otakárek,  Dukátek, Žluťásek a Beruška. Žluťásek je už v důchodovém věku a je velmi často porouchaný. V takovém případě až 19 dětí musí zůstat doma a jsou odříznuty i několik dní od vzdělávání a okolního světa. A to je komplikace i pro rodiče, kteří nemohou do práce," vyjádřila se zástupkyně ředitelky školy Markéta Hujerová.
„Částka na speciálně vybavený autobus se vyšplhá až ke dvěma a půl milionům korun," nechala se slyšet ředitelka Svítání Miluše Horská.

Svítání obdrží čtvrtinu výtěžku

Škola Svítání obdrží čtvrtinu celkového výtěžku ze čtyř adventních koncertů. Jen při jednom z nich se vybralo téměř půldruhého milionu korun.

Představitelky pardubické školy doufají, že zbytek peněz získají i ze sbírky Pomozte dětem a z příspěvků dalších dárců na účet 35-6934550257/0100.

„Anebo ze zapečetěné pokladničky na akcích školy, ale také z výtěžku aukce, která se bude konat na závěr golfového turnaje ve Svobodných Hamrech v květnu příštího roku," dodala PR manažerka pardubické školy Svítání Barbora Pávová.