Solidarita, pokora a chuť obětovat se ve prospěch druhých. Přesně to spojuje koledníky s korunou na hlavě, kteří rok co rok obchází dům za domem a snaží se získat byť jen sebemenší drobné na pomoc. Už od minulého pátku můžete ve Svitavách opět potkávat Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří chodí s kasičkami a vybírají příspěvky pro potřebné. Tři králové včera rozdávali radost i ve svitavské nemocnici, kde navštívili dětské oddělení, léčebnu dlouhodobě nemocných a objevili se také v Domově na rozcestí.

Potěšení pacienti

S koledou na rtech vstupovali do pokojů pacientů, aby jim alespoň na chvíli vykouzlili úsměv na tváři a dodali hodně sil k uzdravení. „Je to pěkný. Sedíte tady a najednou se objeví lidi, se kterými nepočítáte. Udělalo mi to radost, je to nádhera," radoval se pacient LDN Otta Vrána. Tři králové ještě všem rozdali bílé zlato v podobě cukříků a malé kalendáře.

Méně dobrovolníků

Na Svitavsku se letos bohužel nepodařilo sehnat dostatečné množství koledníků. „Máme šestačtyřicet zapečetěných kasiček, ale pouze 42 skupinek. Pokud by měl někdo další zájem, může se u mě ještě přihlásit na Charitě Svitavy," uvedla koordinátorka sbírky Miriam Holubcová. Každý koledník může poté během února využít volný vstup do krytého bazénu. Velký dík koledníkům vzdají v sobotu 16. května od 14 hodin ve farní stodole. „Výtěžek poputuje na přímou pomoc sociálně slabým rodinám a také na nové auto pro svoz klientů do Světlanky s tím, že bude mít nájezdovou plošinu pro vozíček," doplnila Holubcová.

V Litomyšli je v tuto chvíli registrovaných 85 skupinek, které budou o tomto víkendu navštěvovat nejen obyvatele Litomyšle, ale i okolních obcí. „Výtěžek sbírky použijeme na provoz charitní pečovatelské služby, podporu Dobrovolnického centra, vytvoření fondu pro podporu sociálně slabých rodin s dětmi nebo i rozvoj projektů souvisejících s projektem Adopce na dálku. Koledníci se vrací vždy radostní. Někdy jim lidé neotevřou dveře, ale špatně se k nim nikdy nikdo nechová," uvedla koordinátorka sbírky Lucie Šimkaninová.

Poděkování koledníkům za účast je připraveno na sobotu 17. ledna od 13 hodin v Lidovém domě.

Pozitivní vnímání

V Poličce se sbírka uskuteční pouze 10. ledna, kdy domácnosti navštíví zhruba čtyřicet skupinek. „V Poličce vznikla nová služba domácí hospicové péče, takže výtěžek poputuje převážně na rozjezd této služby, dále na pokrytí nákladů bezplatné služby Občanské poradny," řekl koordinátor sbírky Michal Popelka.

„Tři králové jsou zde veskrze pozitivně přijímáni a negativní reakce se vyskytují pouze ojediněle. Je to snad i proto, že Tříkrálová sbírka je na rozdíl od ostatních charitativních sbírek kombinací staročeského zvyku a charitního poslání," vysvětlil Popelka. Práce tříkrálového dobrovolníka vyžaduje trpělivost, ochotu a v řadě případů i pevné nervy už proto, že ani po Vánocích nejsou někteří nerudní lidé jako proměnění. Jak bohatě je přesto ti štědří odmění letos? Sbírka je každoročně vyhlášena charitou. Ve Svitavách můžete koledníkům přispívat dokonce až do neděle 11. ledna.

(vj)