Město Chrudim nechá ještě letos vyměnit více než 70 světel veřejného osvětlení na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků. Stožáry však zůstanou stát na svých místech, neboť obměna se dotkne výhradně koncových výložníků (lamp) opatřených novými, efektivnějšími svítidly. Nepůjde přitom o nejúspornější, ale zároveň i nejdražší LED technologii.

Do veřejné zakázky se přihlásily tři firmy a s nabídkovou cenou 791 701 Kč (bez DPH) v ní nejlépe uspěly Technické služby Chrudim. Dílo má být hotovo do 30. listopadu.

„Palackého třída i ulice Obce Ležáků jsou širokými tříproudovými komunikacemi. V této jejich podobě u nich nemůžeme umístit nižší stojany s LED svítidly, protože by zde vznikl nepřehledný les kovových stožárů," připomněl chrudimský místostarosta Jan Čechlovský. Není ale vyloučeno, že po celkovém dokončení chrudimského silničního obchvatu, kdy se třeba jednou změní i podoba těchto ulic, by pak taková náhrada již mohla přijít na pořad dne.

Jiří Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim, pak ještě připomněl, že městu se v souvislosti s uvedenou výměnou podařilo na poslední chvíli naskočit do státem dotovaného programu Efekt 2014. Chrudimská radnice tak neponese sama všechny náklady výměny, ale statisíce na dílo připutují i formou dotace.

Podle mluvčí města Sylvy Drašnarové má radnice propočítánu ekonomickou návratnost výměny na osm až deset let.

Marek Nečina