Prvním doloženým obyvatelem chaloupky byl národní obrozenec, filosof a revolucionář František Emanuel Welz. V roce 1891 ji jako letní byt začala využívat rodina pražského železničáře Rudolfa Vejrycha. K ní přibyl v roce 1895 nápadník Ely, mladý ambiciózní student pražské malířské akademie Maxmilián Švabinský. V Kozlově vytvořil řadu známých obrazů, například Chudý kraj, U stavu, průčelí bývalého Pecháčkova statku ozdobil sgrafitem Žnečka a štít přestavěné chaloupky spolu s Rudolfem Vejrychem a Otakarem Vaňáčem výjevem Svatý Václav přijímá dary.

Návštěvníci se při čtyřicetiminutové prohlídce seznámí s Welzovou světničkou, bílým pokojem, který je vybaven původním nábytkem, i pozoruhodným podkrovním pokojíkem zvaným kufr, kde Švabinský tvořil. Chaloupka je od června do srpna otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

(rz, miš)