Podle ředitele regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Vlastimila Peřiny nové členění významně sníží administrativní zátěž většině vlastníků nemovitostí a pozemků i hospodářům.

„Nejméně chráněných čtvrtých zón je více a jsou soustředěné do hodně urbanizovaných oblastí. Platí to pro větší sídla, jako je Seč, Libice nad Doubravou, Rabštejnská Lhota, Nasavrky a Trhová Kamenice," uvedl Vlastimil Peřina. Pro majitele stavebních pozemků v rámci těchto obcí změna znamená, že již nebudou muset žádat správu CHKO o závazné stanovisko pro výstavbu nového domu.

„Naší snaze přilákat do Seče co nejvíc případných stavebníků tato změna vyhovuje, je to opravdu určité zjednodušení," potvrdil starosta Seče Marcel Vojtěch a podobně hovoří i starosta Nasavrk Milan Chvojka.

Lesům ČR zase ubylo mnoho druhých zón v lesních porostech, nově byly zařazeny do méně chráněných třetích zón. To jim zjednoduší administrativu třeba při chemických zásazích proti kůrovci.

"Naší snaze přilákat do Seče co nejvíc případných stavebníků tato změna vyhovuje, je to opravdu určité zjednodušení," potvrdil starosta Seče Marcel Vojtěch a podobně hovoří i starosta Nasavrk Milan Chvojka.

Lesům České republiky zase ubylo mnoho druhých zón v lesních porostech, nově byly zařazeny do méně chráněných třetích zón. To jim zjednoduší administrativu třeba při chemických zásazích proti kůrovci. Vlastimil Peřina ale upozornil, že v některých případech se naopak ochrana území zpřísnila.

Nové rozdělení do zón se připravovalo zhruba pět let. Uskutečnily se mimo jiné desítky jednání se zástupci samospráv, podnikateli, vlastníky pozemků a hospodáři. Agentura, správa CHKO a ministerstvo životního prostředí muselo vypořádat mnoho námitek a připomínek a návrh v některých případech upravit.

CHKO Železné hory byla vyhlášena v roce 1991. Rozkládá se na ploše 284 kilometrů čtverečních, z nichž zhruba dvě třetiny leží v okrese Chrudim, zbytek v okrese Havlíčkův Brod. V oblasti je vyhlášeno 26 maloplošných zvláště chráněných území a 14 památných stromů.

(čtk, man)