Výstavba vodní nádrže Pěčín, která by zatopila malebné údolí říčky Zdobnice na Rychnovsku, je není jedinou přehradou, o níž se reálně uvažuje. Na jaře dokonce o ní jednala vláda, má být jednou ze čtyřech v brzké době realizovaných vodních nádrží v celém Česku.

Oprášený plán vodohospodářů na stavbu přehrady, která by zatopila jedno z nejmalebnějších a přírodně nejcennějších údolí na řece Zdobnici v Orlických horách, však vyvolal vlnu nevole.

„Nádrž je navržená v jedné z nejcennějších části Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, spadá do I. a II. zóny ochrany přírody. Údolí bylo navíc zařazeno mezi evropsky významné lokality. Myslím, že by mělo být vybráno úplně jiné místo. V Generelu území pro akumulaci povrchových vod jich je v celé republice přece dalších 65," řekl nedávno Deníku šéf správy CHKO Orlické hory David Rešl.

Úzká, strmá a špatně přístupná roklina Zdobnice je zaříznutá téměř sto metrů do hloubky a místní ji vyhledávají jako malebnou divočinu. Lesy jsou tu bukové, žije zde řada chráněných druhů a nevede tudy ani žádná turistická stezka. Pro mnohé ráj na zemi.

Se stavbou však mají problém i okolní obce.

Proti se dokonce postavilo sdružení vodáren, podle kterého nádrž nesplní vodohospodáři proklamovaný hlavní cíl - zásobovat pitnou vodou hradecko-pardubickou aglomeraci.

Ale chleba se zatím ještě neláme. Povodí Labe totiž předpokládá dokončení přehrady až po roce 2030.

Nádrž Pěčín
• Objem 17,1 mil. m3
• Zdroj vody pro hradecko-pardubickou aglomeraci
• Využití i na protipovodňovou ochranu
• Zatopená plocha: 80 ha
• Dotčené obce: Liberk, Rokytnice v O. h. a Zdobnice
• 6 zatopených domů k bydlení a 2 pro rekreaci

Další plánované přehrady na východě Čech:
• Fořt (Čistá) – 134,4 ha
• Babí (Babí potok) – 59,4 ha
• Žamberk (Rokytenka) – 190 ha
• Lukavice (Kněžná) – 69,5 ha
• Písečná (Potočnice) – 63 ha
• Jangelec (Loučná) – 193,3 ha
• Rychmburk (Krounka) – 79 ha
• Hořička (Ležák) – 269,1 ha
• Spačice (Doubrava) – 45 ha
• Hoštejn (Březná) – 489,3 ha