„Mrtvé rameno vzniklo odstavením části přirozeného labského ramene od hlavního toku na začátku 20. století. Od té doby prochází procesem samovolného zazemňování, to znamená, že vodní plocha se zmenšuje," uvedla Burianová.

Slepé rameno se nachází v Polabinách, má tvar podkovy a měří více než kilometr. Protíná jej silnice, jedna jeho část leží u sídliště a druhá u univerzity. Obě plochy zabírají přes pět hektarů. Od svého vzniku se rameno nikdy nečistilo. Voda na jaře a v létě zahnívá a line se z ní nepříjemný zápach. Sedimenty obsahují látky, které se v současnosti kvalifikují jako nebezpečný odpad.

„Realizací projektu bude zachována druhová rozmanitost území i životní podmínky pro vzácné a chráněné organismy, dojde k celkovému zlepšení hygienických poměrů a mikroklimatu v dané lokalitě," konstatovala Burianová.

Rameno nejde vypustit, proto většinu sedimentů dělníci odtěží s pomocí sacího bagru. Případně použijí klasický bagr. Sedimenty v objemu asi 20.000 metrů krychlových postupně odvezou na skládku. Průtok ramene zajistí potrubí. Nutné bude pokácet asi 420 stromů a náletových dřevin. Nově se vysadí 50 stromů a 36 keřů.

Vyčištěním zaneseného koryta a znovuoživením slepého ramene a vodní plochy zvané Bajkal by Pardubice mohly získat další rekreační zónu nedaleko centra města. Zachována by měla zůstat i část lužního lesa. Revitalizace bude stát 70 milionů korun, část z nákladů uhradí evropské dotace. Projekt, který navrhli ochranáři před sedmi lety, se několikrát musel odložit. Zdržela jej příprava žádosti a udělení dotace.