V současné době je situace stabilizovaná, ústecká společnost Tepvos ale myslí dopředu a plánuje výstavbu druhého vodojemu v Knapovci. „Díky němu si budeme moci naakumulovat vodu před letním obdobím, a tím by se měla situace zlepšit," říká ředitelka divize vodohospodářské služby Iveta Doležalová. Na realizaci bude Tepvos usilovat o dotaci a výstavbu plánuje v příštím roce.

Voda do bazénu či na záhon? Problém

Zákaz, který nejvíce pocítili obyvatelé Knapovce a Horního i Dolního Houžovce, byl vyhlášen v první polovině června a znovu pak na konci srpna s trváním do půlky září. Jak tehdy Deníku vysvětlila Iveta Doležalová, vrt měl sice sníženou vydatnost, i přes vyschlé přítoky by však zvládl pokrýt běžnou spotřebu vody v domácnostech. „Nicméně napouštění bazénů a zalévání zahrad ve spojitosti s tímto suchem je problém," dodala.

Nádrže dotují vodní toky

Nižší hladinu vody hlásí i Pastviny. Podle Povodí Labe je objem nádrže zaplněn z 36 procent. „Na většině nádrží je nastaven minimální odtok a nádrže částečně dotují vodní toky, čímž dochází k poklesu hladin v nádržích," vysvětluje mluvčí Povodí Labe Jana Burianová s tím, že státní podnik stav vodních toků i nádrží průběžně sleduje a pravidelně vyhodnocuje.

Podle starosty Nekoře Jiřího Pomikálka, který je zároveň jednatelem místních rybářů, je ale stav na Divoké Orlici právě díky vodní nádrži Pastviny lepší.
Na posouzení, zda tropy ovlivnily populaci ryb, je podle něj ještě brzy. „Samozřejmě teplota a možnosti okysličení vody při jejím zvýšení rybám neprospívají, ale během horka jsme nezaznamenali žádný mimořádný úhyn ryb," zavzpomínal na léto Jiří Pomikálek. Řeka je podle něj naplněná tak, aby v ní mohly ryby žít, a díky stanovenému minimálnímu odtoku by dopad na ryby nemusel být takový.

Podzemní vody hlásí nízký stav

Ani stav podzemních vod není ideální. „Z podkladů Českého hydrometeorologického ústavu vyplývá, že úrovně hladin podzemní vody ve vrtech aktuálně vykazují nízký až velmi nízký stav a mělké prameny mají většinou sníženou až velmi malou vydatnost. Místy došlo i k úplnému vyschnutí," říká Jana Burianová.

Vzhledem k nedostatku srážek, které nejen okres v létě sužovaly, vodohospodáři i rybáři s nadějí vyhlíží zimu. Pokud bude vydatná, mohla by doplnit stav řek i podzemní vody.