V novohradském zámku, pojmenovávaném také „české Versailles", se uskutečnila poslední letošní svatba v sobotu 19. října. Na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě se bude oddávat ještě v listopadu, na prosinec nejsou termíny zadány. „Počet svateb má klesající tendenci, více sňatků bylo uzavřeno ve Vysokém Mýtě, méně tedy v Nových Hradech. Je ale více požadavků na oddání na jiném vhodném místě, v prostředí přírodním nebo romantickém," upozornila Jaroslava Zajíčková, matrikářka vysokomýtské radnice. „Několik obřadů se tedy konalo na zahradě penzionu Jangelec na břehu řeky Loučné kousek za Vysokým Mýtem nebo na turistické chatě Polanka poblíž Nových Hradů," dodala matrikářka. Je zajímavé, že v případě těchto dvou míst se páry shodly na volbě místa klidného: v případě Jangelce se jedná o prostředí v rozlehlé údolní nivě Loučné, ve druhém případě o místo přímo na hranici Vysokomýtska a Skutečska se zajímavými přírodními partiemi doslova nadosah.
„Ale i na jiná místa byly požadavky: na svatbu v parku kolem zámku v Zámrsku nebo na hradiště ve Vraclavi. Cizina byla letos zastoupena také, a to dvakrát netradičně. Manželství v zámku v Nových Hradech uzavírali snoubenci, kteří byli oba státními občany Ruské federace, dále jsme měli svatbu s občankou z Filipín," uvedla další zajímavosti Jaroslava Zajíčková. V loňském roce se v novohradském zámku konala svatba s obyvatelkou Indonésie, letos tedy přibyla do seznamu snoubenců další exotika, za kterou se dá nevěsta z východoasijského souostroví Filipíny rozhodně označit.
Od 15. října začala matrika zadávat svatby na příští rok. Zájem je zatím většinou o velmi romantické prostředí zámku v Nových Hradech, kde mohou svatebčané projít navíc ještě i zahrady, první muzeum cyklistiky ve starém barokním špejcharu nebo expozici anglických klobouků, která byla otevřena teprve počátkem června loňského roku. Je zajímavé, že tady je dosud nejvíce požadavků na svatební obřad na červen.
(jko)