Včely patří k zástupcům společenského hmyzu, protože žijí ve včelstvech. Blahodárné účinky medu, který je produktem včel, jsou známy po staletí. Med je vlastně včelí potravou. Lidé ho objevili a kvůli němu včely chovají. Jsou ale i jiné produkty pocházející z včelích chovů: vosk, mateří kašička, propolis. Nenahraditelnou úlohu mají včely jako opylovači. Bez nich by totiž nebyla žádná úroda ovoce.

Životem včel, jejich chovem a vším s tím spojeným se zabývá úzce specializovaná škola. Střední odborné učiliště včelařské Včelařské vzdělávací centrum (SOUV VVC, o.p.s.) má sídlo v Nasavrkách a jeho zřizovateli jsou Ministerstvo zemědělství a Český svaz včelařů.

Mají zde 200 včelstev, včelařské arboretum, ubytovací a stravovací zařízení, přednáškový sál. Včelařské arboretum neslouží jen odborníkům, je otevřeno i pro širokou veřejnost. Vzdělávací centrum zabezpečuje různé semináře, kurzy, exkurze. Velký zájem je o kurzy pro začínající včelaře, tábor pro děti s názvem Letní škola mladých včelařů a celostátní soutěž „Zlatá včela". Ti nejlepší z této soutěže postoupí do mezinárodního kola, které se letos koná ve Švýcarsku.

Areál školy má vlastní prodejnu, kde se dají koupit včelí produkty. A to nejen ke konzumaci, ale i k dekoraci nebo kosmetickým účelům. Laikům může připadat raritní i prodej oplozených matek.

V poslední době včelařské produkty zažívají veliký boom, ať už ve zmíněné kosmetice či jako doplňky stravy. O tom, že je o obor velký zájem, svědčí i počty uchazečů o studium v Nasavrkách. Hlásí se jich víc, než škola může z kapacitních důvodu přijmout. Na škole je vzdělávání bohužel poskytováno pouze v dálkové formě, vyučují se zde jen specializované odborné předměty a z kvůli tomu je možné přijmout sem ke studiu pouze uchazeče s dokončeným středním vzděláním, s výučním listem nebo maturitou.

Studium tedy nelze nabídnout ani například neúspěšným maturantům nebo žákům z učilišť. Tyto žáci po čtyři roky navštěvovali školy za státní peníze a alternativa možného rozšíření kvalifikace není možná. Nazmar tak přijdou roky strávené ve školních lavicích i státní peníze.

Většina z řad neúspěšných žáků se už k opravným zkouškám či maturitám nevrátí. Přitom studium v Nasavrkách by mohlo být jednou z možností, jak úspěšně dokončit vzdělání pro studenty z blízkých oborů zemědělských, zahradnických, veterinárních škol či učilišť. Je to určitě velká škoda a nedokonalost školské legislativy.

Přidám ještě jednu poznámku, týkající se kvality českých medů obecně. V obchodních řetězcích jsou spíše dovozové medy, v nichž mnohou být obsažené látky, které jsou u nás zakázány. Jaká je tedy cesta ke kvalitnímu medu? Jednoduchá. Najděte si svého včelaře!

Vanda Rektorisová, ředitelka Agrární komory Chrudim