Mezi členskou základnou ČSSD na Pardubicku koluje dopis, podepsaný Josefem Vránou 
z Pardubic. Nese název Velrybáři dopluli do Pardubic.

DOŠLO K PORUŠOVÁNÍ STANOV ČSSD?

Podle něj prý mělo dojít 
k porušování stanov ČSSD při přijímání nových členů ve dvou pardubických místních organizacích – na Hůrkách a na Dubině, jejímiž předsedy jsou pardubický krajský zastupitel 
a současně městský radní Vítězslav Novohradský a bývalý starosta třetího pardubického obvodu Ján Kasič.

ÚDAJNÝ PISATEL DOPISU AUTORSTVÍ POPŘEL

„Jedná se o metodu, kdy navýšíte v několika organizacích členskou základnu. Na konferenci ovládnete okresní výbor a získáte vliv na krajském. Cílem je obsazení kandidátních listin vlastními lidmi," píše se 
v dopise, od kterého se však jeho údajný pisatel Josef Vrána ostře distancoval.

„Jako jeden z nejstarších a zakládajících členů ČSSD na Pardubicku jsem silně znepokojen, ale hlavně rozhořčen z toho, co se
v poslední době v naší straně děje. Lze to přirovnat k ho-nu na čarodějnice," reaguje na dopis, jehož měl být autorem.

TROJICE UŽ PODALA TRESTNÍ OZNÁMENÍ

„Před každými volbami se objeví anonymní spasitel, který se snaží zachraňovat naši stranu a pošpinit své spolustraníky. Bohužel je nám to všem pouze ke škodě," dodává Josef Vrána, který se rozhodl společně 
s Vítězslavem Novohradským a Jánem Kasičem podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy a poškození cizích práv.

„Je mi to velmi líto, ale je zjevné, že někdo zneužil dobré jméno jednoho 
z nejstarších členů ČSSD 
na Pardubicku Josefa Vrány, který by se k takovému způsobu jednání nikdy nesnížil. Pokud se mu něco nelíbí, dokáže to sdělit dotyčnému přímo do očí a nepotřebuje se vydávat za jinou osobu," líčí pardubický lékař Vítězslav Novohradský, který je zároveň místopředsedou krajského výkonného výboru a rovněž členem celorepublikového předsednictva sociální demokracie.

Jemu a Jánu Kasičovi je 
v dopise vytýkáno, že údajně přijímali do svých místních organizací členy, které mají na přihláškách jiné adresy než ty, na nichž skutečně bydlí.

OBSAH DOPISU PRÝ 
NIKDO NEZPOCHYBNIL

Obsah prvního dopisu nyní chtějí vysvětlit signatáři druhého dopisu, pod kterým je podepsáno hned několik členů sociální demokracie – například náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký, vedoucí oddělení sekretariátu kanceláře hejtmana Pardubického kraje Zdeněk Škařupa, člen okresní kontrolní komise Zdeněk Vašák či předseda místní organizace Polabiny I Leoš Malina.

„Josef Vrána se od autorství dopisu veřejně distancoval, takže pisatel je neznámý. Nikdo však nezpochybnil jeho obsah. Ani on, ale ani žádný z předsedů místních organizací. Neozval se nikdo z vedení okres-ního výboru nebo z okresní kontrolní komise. Co je zarážející, nepřišla ani žádná reakce od okresní tajemnice. Ta přece měla jako první označit fakta uvedená v dopise jako nepravdivá a jednoduše je vyvrátit – například prohlášením, že na kopiích přihlášek dotyčných osob, které jsou archivovány na okresním sekretariátu, jsou všechna data v souladu se stanovami. Samotná kontrola těchto údajů nemůže trvat déle než deset minut," podotýkají signatáři druhého dopisu.

„Každý z nás věří, že se jedná o nedorozumění, které se brzy vysvětlí. Očekáváme, že všechna obvinění budou bezezbytku vyvrácena," doplňují signatáři druhého dopisu.

„Ve všech místních organizacích jsou přijímáni noví členové podle pravidel a podkladů, které obdržím 
z místních organizací," zdůrazňuje tajemnice okresního výkonného výboru ČSSD Pavlína Mazuchová.

„Dopis upozorňující na údajné velrybářství jsem v den jeho doručení odeslala
k rukám předsedy okresní kontrolní komise Jiřího Jirouta 
s žádostí 
o prošetření. Nyní je na této komisi, jaké stanovisko zaujme a zda došlo k pochybení," vysvětluje okresní tajemnice ČSSD.

„Provedli jsme interní šetření, které došlo k závěru, že jde o lživá tvrzení. Žádné mrtvé duše v našich organizacích nejsou," říká na přímý dotaz Deníku Vítězslav Novohradský.

VNITROSTANICKÝ SOUBOJ PŘED KONFERENCEMI?

„Nejen, že bylo tímto dehonestujícím pamfletem popliváno jméno čestného člověka Josefa Vrány, ale zároveň v něm byly zneužity osobní údaje některých dalších členů sociální demokracie. Proto jsem se i já připojil k trestnímu oznámení, které nyní šetří policie. Dosud není její šetření ukončeno, počkejme na jeho výsledek," podotýká pardubický lékař, který ale neoficiálně připouští, že by mohlo jít o vnitrostranický souboj před blížící se okresní a následnou krajskou konferencí sociální demokracie.

„Hraje se o to, kdo získá převahu ve stranické struktuře, od místních organizací přes okresní konference až po krajskou úroveň," připomíná dopis upozorňující na údajné „velrybářské" praktiky na Pardubicku, který byl adresován Ústřední kontrolní komisi ČSSD.

AKTUÁLNÍ KAUZA SE 
BUDE ŘEŠIT DNES

Aktuální kauza bude tématem dnešního mimořádného společného jednání okresního výkonného výboru a okresní kontrolní komise ČSSD. To se koná 
v pardubickém Lidovém domě v Češkově ulici.