Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Ve Skutči bude třeba zlepšit komunikaci radnice s občany

Skuteč - Předvolební seriál Deníku Volte starostu vchází na Chrudimsku do své poslední etapy. Tentokrát se podíváme na život ve Skutči

8.10.2014
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Martin Pavliš

Před čtyřmi lety vyhrála KDU-ČSLVolby ve Skutči skončily před čtyřmi lety s jasnou převahou vyhrála KDU ČSL a nezávislí, kteří v nově formovaném zastupitelstvu obhájili sedm mandátů. Zbylí uchazeči, konkrétně ČSSD, ODS, KSČM a Nezávislí pro město a okolí, SNK, si mezi sebou rozdělili shodně po třech mandátech. Po volbách vznikla nepsaná koalice všech zvolených stran a starostou se stal opět Pavel Novotný.

Více než pětitisícová Skuteč splatila valnou část dluhů z předchozích investičních akcí, leč stále se najdou vady na kráse ke zlepšení.

Mezi nejpalčivější problémy, které lídři jednotlivých kandidátek vnímají a navrhují jejich řešení, patří bezesporu zlepšení komunikace radnice s místními obyvateli.

Některým kandidátům na starostu vadí zejména malá transparentnost a rádi by do budoucna zavedli zveřejňování veškerých dokumentů na internetu.

Další zmiňují malé zapojení obyvatel do projednávání investičních akcí a poukazují na jejich malou využitelnost do dalších let. Zároveň z odpovědí vyplývá, že by nové vedení radnice vzniknuvší z nadcházejících voleb mělo více spolupracovat se spolky a občanskými sdruženími, které se podílejí na životě ve městě.

Co však trápí víceméně všechny lídry napříč politickým spektrem, je stěhování obyvatel pryč z města za prací. Odliv Skutečských si lídři v odpovědích vysvětlují nedostatkem pracovních míst.

Právě spoluprací s podnikateli a výhodnými podmínkami pro investory by chtěli zabránit vylidňování Skutče.

Odpovědí lídrů volebních seskupení ve Skutči

Co se ve Skutči dosud nepovedlo nebo nestihlo udělat? Ptáme se všech osmi kandidátů na starostu

Roman Hřebík, 43 let, technik výroby (ANO 2011)

Problémů a věcí, co se dá zlepšovat, je vždycky víc než dost. Nejen já, ale i mnoho občanů vnímá, jako problém kvalitu komunikace radnice s občany, přístup k řešení jejich problémů, žádostí a stížností a neochota najít kompromisní řešení pro obě strany. Naší radnici by určitě slušelo více slušnosti a zdravého selského rozumu.

Další otázkou je kvalita investičních akcí. Velice často jsou investiční akce a projektová dokumentace zpracovány v kvapíkovém tempu. To má pak vliv nejen na kvalitu díla, ale na vícenáklady, které pak stavbu prodražují více, než bylo předpokládáno v rozpočtu. Z tohoto důvodu bych kladl důraz na co možná nejpřesnější zadání projektu a jeho přípravu.

Jiří Navrátil, 53 let, ředitel ZŠ (ČSSD)

Na první pohled se jeví Skuteč jako moderní město s vysokou mírou občanské vybavenosti (sportovní areály, městské vodovody a kanalizace, atd.) Každému, kdo hospodaří s majetkem, je však jasné, kolik musí stát jen provoz a opravy budov. Je pak velmi těžké sestavit rozpočet města tak, aby zohledňoval potřeby všech obyvatel.

A právě inteligentní plánování vázané na rozvoj města zde chybí. Je zapotřebí integrovat jak informace o obyvatelstvu, tak o technickém vybavení, zázemí jednotlivých budov, tak o automobilové a veřejné dopravě. Navíc je zde nezbytné zapojit do rozhodování o rozvoji města občany.

Základem všeho jsou informace. Město musí mít k dispozici kvalitní, snadno aktualizovatelné a úplné údaje takřka o všem, co se ve městě děje. Zejména jde o to, správně postihnout technické údaje jednotlivých budov, zvyky občanů (jak a kdy cestují do práce, kolik spotřebují vody a elektřiny v různých časových obdobích, jaké trávení volného času preferují, atd.). Jakmile data máme, je potřeba nad nimi vybudovat efektivně fungující systém vyhodnocování. Město musí myslet na desítky let dopředu, jedině tak mohou být investice efektivní.

Informační systém přináší dvě věci vysokou flexibilitu spolu s přesnými podklady pro rozhodování o budoucnosti města. Občané jsou spokojenější, když mají dostatek informací o současném i budoucím dění ve svém okolí a když mohou zásadní otázky také přímo ovlivňovat.

Proto chci, aby lidé měli jednoduchý a úplný přehled o dění ve svém bezprostředním okolí (např. na webu se mohou podívat, kolik peněz z rozpočtu zaplatilo město které firmě a za co, kolik stojí provoz jednotlivých městských zařízení, atd.) a mohli se na rozhodování města i podílet. Nalézt ideální řešení z pohledu spokojenosti občanů je prvořadý úkol.

Milan Pitra, 61 let, živnostník (KSČM)

Podle mého názoru je problémem města velká zadluženost, rozpracovanost akcí, nepřipravenosti investic a dokončování rozpracovaného díla (například oprava místních komunikací, parkovišť, chodníků, údržba zeleně a péče o dětská hřiště).

Dalším velkým problémem jsou plánované opravy bytového fondu. Přestože musí být v pravidelných intervalech kontrolován a udržován, je tato činnost odkládána z důvodu nedostatku finančních prostředků. Tyto jsou investovány, podle mého názoru, neúčelně.

Velký problém vidím v častých výměnách pracovníků městského úřadu (tajemník, zaměstnanci odboru kultury a stavebního odboru).

Skuteč potřebuje, aby se do rozhodovacích procesů více zapojili občané a aby radnice více dbala na jejich přání a názory.

Pavel Novotný, 50 let, starosta (KDU - ČSL)

Největší problémy Skutče jsme v minulosti vyřešili. Byly jimi nebezpečí toho, že klesneme počtem obyvatel pod 5 tisíc, neexistence domova pro seniory, nedostatek bytů, rychlá záchranná služba pouze v Hlinsku a Chrudimi, ve špatném stavu byla i sportoviště, kulturní klub, špatný stav infrastruktury vodovodů a kanalizací atd.

V současné době považuji za nejpalčivější problém zaměstnanost, i když se na Skutečsku pohybovala jen mezi 5 7% a nutnost dojíždět za úřady do Chrudimi (na obec III. typu). Dalším problémem by mohl být i případný úbytek obyvatel. Řešení vidím především (stejně jako v případě zřízení záchranky) v úspěchem završené snaze získat pro Skuteč tzv. malý okres (tj. obec s rozšířenou působností). Tím by význam Skutče nesporně stoupl a vzniklo by tak několik desítek pracovních míst.

Dále slibujeme dobrou péči o seniory, další rozvoj kulturního, sportovního a společenského vyžití tak, aby se ve Skutči dobře a komfortně žilo. Jako doposud budeme i nadále spolupracovat s podnikateli.

Velkou pozornost je potřeba věnovat také zachování gymnázia, péči o přidružené obce a o mladou generaci. Musíme si uvědomit, že Skuteč má největší katastrální území na okrese Chrudim.

Řádně jsme hospodařili a splatili jsme z 260 milionů téměř 220 milionů na úvěrech. Zároveň jsme investovali více jak miliardu korun. Jsme finančně zajištěni a můžeme tak trvale zajistit rozvoj Skutče i přidružených obcí.

Matěj Zelinka, 26 letreferent odboru kultury a školství (Mladí za Skuteč)

Jakožto nejmladší lídr, věkově nejmladší kandidátní strany ve Skutči si osobně myslím, že je třeba myslet i na nás, na mladé. Skuteč je krásné město a na svou velikost, s nepřeberným množstvím vyžití.

Největší problém vidím v odlivu mladých především za prací. Pokud tomu chceme zabránit, musíme se pokusit přilákat investory. Samozřejmostí je podpora místních podnikatelů či přijatelné podmínky pro nové podnikatele. Jedině tak se podaří zamezit poklesu nezaměstnanosti.

S tím úzce souvisí i podpora cestovního ruchu. Vždyť právě turisté dokáží ocenit kvalitu Skutče a její služby. Nedaleko Skutče je sice několik rozhleden, ale proč by jedna taková nemohla být i u nás? Stejně tak máme krásnou přírodní rezervaci, která v poslední době připomíná spíše džungli. Úprava stezek, prosekání křovin, pořízení laviček a opět máme krásné odpočinkové místo na útěk mimo civilizaci, kam bychom si mimochodem mohli zajet třeba na kole. Ano, je třeba začít čerpat evropské dotace na stavbu cyklostezek.

Chtěli bychom se také pokusit zřídit mateřské a rodinné centrum, které by mohly využívat maminky na mateřské dovolené a v nemalé míře podpořit místní spolky a neziskové organizace, které jsou nedílnou součástí společenského, kulturního a sportovního života ve Skutči.

Myslím si, že není třeba něco nového budovat, ale spíše renovovat a revitalizovat již postavené. Ať už se jedná o letní koupaliště nebo nedávno vzniknuvší, stále oblíbenější, venkovní tělocvičnu.

Pavel Bezděk, 43 let, místostarosta (Nezávislí pro město a okolí)

Skuteč má své problémy jako každé jiné město. Ať již to jsou potřeby oprav komunikací či chodníků, bytového a nebytového fondu, situace s parkováním apod. Rozsah investic a oprav je závislý na financích. Takže rozumné hospodaření s majetkem a smysluplné využití dotací ať již tuzemských nebo evropských.

Kdybych měl jmenovat jednu věc, která mě mrzí, pak by to byl pokles počtu obyvatel ve Skutči. Jedná se samozřejmě o stav nejvíce ovlivněný možností pracovního uplatnění. I když nezaměstnanost na Skutečsku není z nejvyšších, spousta občanů za prací dojíždí a někteří se přirozeně z tohoto důvodu stěhují. Je tedy na místě podporovat místní firmy a rozumné podnikatelské záměry.

Jaroslav Hetfleiš, 44 let, geodet (PATRIOTI)

Povedlo se, že jsme se s vedením radnice jako zastupitelé domluvili například na investičních akcích. Není to tvorba jednoho člověka, ale práce všech zastupitelů.

Chtěl bych ale zlepšit komunikaci starosty se zastupiteli napříč politickými stranami, protože si myslím, že demokratické vedení ve Skutči moc nefunguje.

Zlepšit by potřebovalo i používání dotací na opravu budov mě městě. Například jedna z místních škol dostala nový kabát zvenčí okna a fasádu, ale už nezbyly peníze na výmalbu místností a chodeb. Pak jsme zjistili, že máme hotovou fasádu, ale teče nám střecha.

Chci se také zasadit o to, aby bylo hospodaření města transparentně zpřístupněno na webových stránkách města, a to včetně veškerého financování. V některých městech to už zvládli a demokraticky na web umístili všechny smlouvy, ale my to tu zatím nemáme.

Robert Zelinka, 48 let, informatik (PRO sport a zdraví)

Jelikož jsme strana složená z aktivních sportovců, je naší prioritou oblast sportu a aktivního odpočinku.

Rádi bychom dosáhli zlepšení komunikace mezi vedením města a skutečskými sportovními oddíly a ve spolupráci s nimi rozvíjeli sportovní zázemí nejen v našem nádherném sportovním areálu, ale i v okolních obcích, na koupališti nebo v jednotlivých městských částech.

Chtěli bychom využít celého prostoru městských sportovišť nejen jako místo, kde se odehrávají tréninky a soutěžní utkání, ale také jako místo, kde se bude moci v příjemném prostředí scházet i celá skutečská veřejnost matky s dětmi, rekreační sportovci, mládež, senioři.

Pro tyto účely bychom rádi vybudovali v areálu městského sportoviště dětské hřiště, stálé občerstvení se zahrádkou, možnost jízdy na kole, kolečkových bruslích a pod.

Podporou činnosti sportovních oddílů bychom chtěli připravit podmínky ke sportování co největšího počtu hlavně mladých lidí, ale i seniorů a žen.

Chtěli bychom podporovat nejen spolky sportovní ale i činnost dalších spolků pečující o mládež skauti, rybáři, hasiči, atd. Zkrátka prioritně všechny spolky, ve kterých se pracuje s mládeží a někdo v nich je ochoten věnovat jí svůj volný čas.

Prostřednictvím těchto spolků chceme přimět k aktivní činnosti co největší počet dnešní počítačové mládeže, a to v duchu hesla, kdo si hraje nezlobí! V této oblasti totiž vidíme největší nedostatky v přístupu vedení města a městských sportovišť.

Chtěli bychom maximálně využít finančních zdrojů z dotačních programů na sport a využít je k rozvoji sportovišť a sportovní činnosti ve Skutči.

Samozřejmě Skuteč není jenom sport. Otázky rozvoje bytového fondu, životního prostředí, školství a sociálních služeb, zaměstnanosti, podnikání, kultury atd. jsou neustále se opakující témata volební rétoriky všech stran a sdružení. My budeme v těchto otázkách aktivně podporovat všechny přínosné návrhy pro město Skuteč a skutečské obyvatele.

Pokud dostaneme od občanů mandát, chtěli bychom při rozhodování o těchto otázkách zapojit zdravý rozum bez politikaření.

Naše motto: Myslíme si, že i v politice se dá hrát „Fair play".

LUKÁŠ VANÍČEK

Autor: Redakce

8.10.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Při požáru bytu ve Štúrově ulici zemřel čtyřletý chlapec. Policisté spolu s hasiči ohledávali místo požářiště.
AKTUALIZOVÁNO
10

Noční tragédie v Teplicích. Při požáru činžáku zemřelo čtyřleté dítě

Nabíjení elektromobilů Tesla. Ilustrační foto.
2 12

Norsku začínají vadit velké elektromobily, země zavádí daň za Teslu

Zaorálek žádá odvolání Janečka: Nejde likvidovat firmy nevyhovující Agrofertu

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek bude žádat v pondělí na zasedání vlády, aby byl odvolán z funkce šéf finanční správy Martin Janeček kvůli údajnému zneužití zajišťovacích příkazů k likvidaci firem, jak o nich informovala média. Chce, aby odešla také náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Memorandum o lithiu: Sobotka bude žádat doporučení právníků

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka si nechá poradit od právníků, jak postupovat s memorandem o lithiu, k jehož zrušení v pondělí večer vyzvala kabinet Sněmovna. Mluvčí vlády Martin Ayrer dnes sdělil, že Sobotka počká, až bude usnesení doručeno na Úřad vlády.

Novinářské eso zabila bomba v autě. Galiziová šetřila kauzu Panama Papers

/VIDEO/ Malta je v šoku. Ostrov známý svou poklidnou, až rodinnou atmosférou, se vzpamatovává z vraždy investigativní novinářky Daphne Caruana Galiziové. K neštěstí došlo v úterý večer, krátce poté co oběť nastartovala svůj vůz. Galiziová, tvrdá kritička maltského premiéra Josepha Muscata si před nedávnem stěžovala na výhrůžky smrtí. 

Předvolební duel Babiše a Zaorálka na Nově míří k soudu. Kvůli žalobě Pirátů

Pražský městský soud ve čtvrtek dopoledne přednostně a veřejně projedná žalobu Pirátů, která chce zamezit odvysílání předvolebního duelu lídrů ČSSD a ANO ve čtvrtečním hlavním vysílacím čase na Nově.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení