Zastupitelé budou projednávat nejen petici samotnou a odpověď na ni, ale padne i návrh na vyhlášení místního referenda. Petice požaduje po radě města, aby sice pokračovala v přípravě rekonstrukce kulturního domu, ale byly pozastaveny zadané projekční práce, vznikla široká pracovní skupina a vedle původních architektů byli osloveni i další. Podle Františka Teichmanna z petičního výboru bylo klíčovou chybou, že vedení města nepřipravilo srozumitelné zadání, které by přesně definovalo, co Lanškroun od nového kulturního domu očekává. „Na začátku se stalo mnoho chyb, které vedly k ne příliš šťastnému řešení. Nám jde o to, aby se rekonstrukce realizovala lépe, tak jak by si to Lanškroun zasloužil," konstatoval Teichmann.

Rada města už před časem prohlásila, že kritiku přípravy rekonstrukce kulturního domu považuje za ryze účelovou a politicky motivovanou. „Myslím si, že požadavky jsou nereálné s ohledem na to, v jaké fázi projekt je," okomentoval petici starosta Radim Vetchý a dodal, že nevidí důvod pro pozastavení prací.

V tomto duchu byl připraven i návrh usnesení, které bude schvalovat zastupitelstvo, tedy „pokračovat v pracích na realizaci kulturního domu Lanškroun".
Skupina oponentů připravila alternativní návrh, který řeší koncepci kulturního domu jinak než připravovaný projekt a vrací se k původní myšlence zachovat vše, co půjde. „V současné době návrh architekta Ladislava Vlachynského zachovává vilu a všechno ostatní chce zbourat a vystavět znovu. Náš alternativní návrh pracuje s tím, že se maximalizuje množství toho, co se zachovat dá. Myslíme si, že členění a uspořádání kulturního domu je pak výrazně elegantnější, uživatelsky příznivější, provozně ekonomičtější a hlavně výstavba levnější," uvedl František Teichmann. Podle oponentů je současný návrh nedomyšlený, zbytečně okázalý, pro Lanškroun málo funkční a drahý. První odhady hovořily o sto až sto dvaceti milionech korun, z kalkulací zveřejněných na webu lanskrounsko.info však vyplývá, že by mohlo jít o mnohem vyšší investici. Celý spor má vyřešit místní referendum. Návrh na jeho vyhlášení zazní na středečním zasedání zastupitelstva, které začne ve čtyři odpoledne v sále zámku.