Žáci si během nich také například vyzkouší, jak se staví dům ze slámy. V oucmanické pobočce ekocentra tak bude například mezi stávající ekovýchovné vzdělávací programy zařazen zcela nový program, v němž se žáci nejen teoreticky dozvědí o možných materiálech a postupech  stavby ekologického domu, ale dokonce si stavbu v modelové situaci i sami vyzkouší.