Už počtvrté tak činí jedna z největších firem ve svitavském okrese Saint-Gobain Adfors CZ. Jejich podpora širokého spektra činností je dlouhodobá a jednou z aktivit je také grant, který je vypisován pro jednotlivce, spolky i občanská sdružení, které pracují například v oblasti kulturní, sociální, sportovní nebo ekologických aktivit.

„Největší zájem jsme v minulosti zaznamenali u projektů ze sociální oblasti a sportu. Naopak nejméně přihlášených bylo z oblasti ekologie. Věříme, že tento ročník bude co do zaměření žádostí ještě pestřejší, a těšíme se, že budeme moci podpořit další smysluplné projekty v našem regionu," řekl Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti. V letošním roce bude rozděleno 250 tisíc korun.

Peníze z Adfors Grantu putovaly v minulých letech například na výstavbu azylového domu nebo nákup rehabilitačních pomůcek, které pomohly dětem s mozkovou obrnou. Pomoci se také dočkala rodina, která pečuje o syna s autismem. V neposlední řadě získala finanční prostředky i záchranná stanice pro zvířata z Vendolí. „Peníze nám velmi pomohly a jsme moc rádi, že někdo vypisuje projekty na ekologii. Je to čestná výjimka," sdělili Josef Zelený ze záchranné stanice.

Žadatelé o grant mohou být z okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí. Dále z Moravského Krumlova a ze Znojemska, kde má společnost druhý výrobní závod. Pro přihlášení do projektu stačí vyplnit žádost a čestné prohlášení, které je na webových stránkách společnosti. Zde také naleznete veškeré podrobnosti o projektu. Hlásit se lze ode dneška do 20. ledna příštího roku. Vítězové Adfors Grantu 2017 budou vybráni grantovou komisí na základě předchozího hlasování zaměstnanců společnosti.