„Ti zjistili, že se zde nachází čtyři nádoby o objemu přibližně 0,75 litru a jedna zhruba o objemu 0,4 litru. Jedna z velkých nádob byla otevřená. Prostor nálezu byl řádně označen, a jelikož nádoby obsahovaly bílý prášek, zacházeno s nimi bylo jako s chemikáliemi," uvedla Vendula Horáková, mluvčí pardubických hasičů.

Na místo přijel také automobil na nebezpečné látky z Pardubic.  Pomocí Ramanova spektrometru hasiči zjišťovali, o jakou látku se jedná. Po celou dobu hasiči zacházeli s nádobami velmi opatrně.  Spektrometrem Raman hasiči během několika vteřin identifikují nebezpečné, zakázané látky, závadný a nebezpečný alkohol s methanolem, nebezpečné odpady a chemikálie.

Hasiči při odebírání vzorku bílého prášku nalezli uvnitř nádoby náboje. Munici ihned předali policistům, kteří povolali na místo pyrotechnika. Bílý prášek byl absorber proti vlhkosti, aby nenavlhla munice. Uvnitř kovových nádob bylo nalezeno 197 ks pěchotních a loveckých nábojů různých malých ráží.