Žádost o dotaci na stavbu protipovodňových opatření Žamberk podal už v roce 2008. Nyní je vydáno stavební povolení na 95 procent stavby, předpokládaný termín zahájení stavby v hodnotě přes 150 milionů korun je v roce 2016.

Kolotoč složitých jednání, příprav pozemků, průzkumů místa stavby a následných úprav projektové dokumentace se rozjel v roce 2008 ne náhodou. Voda ve městě zahrozila dvakrát v nedávné minulosti. „Bylo to v letech 1997 a 2000, kdy se voda rozlila i přesto, že nad sebou máme Pastvinskou přehradu, která by měla svou retencí první povodňovou vlnu zachytit," vysvětlil starosta Jiří Dytrt.

Vlastní stavba protipovodňových opatření má ochránit Žamberk proti dvacetileté vodě Q20 (průtok v korytě cca 125 m³/s) a s navýšením všech prvků o 10 cm a umnou manipulací na vodním díle Pastviny téměř proti padesátileté vodě. „Stavba pozůstává převážně z betonových zídek, jako nástavby na nově vybudované nábřežní zdi, ze zemních hrází, štětové stěny v oblasti autocampingu, množství technických prvků a dalších investic včetně plánované zeleně," vysvětluje na webu města Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany a krizového řízení.

Loni byla ukončena II. etapa dotačního titulu ministerstva zemědělství k výstavbě protipovodňových opatření. Vzhledem k nevyřešenému majetkoprávnímu vztahu k církevnímu pozemku na louce za střediskem PLA, s.p. byl celý projekt rozdělen na dvě části. Z daného důvodu byla stavba přesunuta do III. etapy programu. Ta byla vyhlášena letos v červenci. Povodí Labe a ministerstvo zemědělství posuzovaly připravenost staveb a bylo konstatováno, že Žamberk je jedním z dobře připravených měst na realizaci akce.

Dne 17. září byla odeslána na ministerstvo žádost s návrhem na posouzení stavby, včetně příslušné projektové dokumentace. „K dnešnímu dni je vydáno stavební povolení na pětadevadesát procent stavby mimo stavebního objektu na louce za střediskem PLA a Vencl-Servisem, kde je vydáno územní rozhodnutí a je zahájeno stavební řízení. Z uvedeného vyplývá, že Žamberk je již připraven na realizaci této velice významné akce. V případě, že návrh bude kladně posouzen, budou probíhat mimo jiné i besedy s občany města k dané stavbě a rovněž i informativní schůzky s dotčenými osobami," dodal Vladimír Fikejs.

(tz, zr)