Problematika provozu hutě na ulici Říční nenechala vedení města klidným, proto se obrátilo na Českou inspekci životního prostředí. „Kovolijecká huť má v rámci své výroby určité problémy z hlediska uskladňování materiálu. Obyvatelé z ulic si stěžují na zvýšený hluk a prašnost," poznamenal místostarosta Svitav Pavel Čížek. Orgány státní správy do problému vstoupily z hlediska svých případných sankcí.

Bez závad

Kontrolu v areálu firmy provedli jak hygienici, tak i pracovníci Inspekce životního prostředí. „Při posledních měřeních jsme nezaznamenali překročení limitů hluku. V červenci jsme provedli kontrolu. Zjistili jsme, že v kovolijecké huti se nic nezměnilo. Naopak se snížila výroba, a tudíž je nižší také hlučnost," vysvětlil Bohumil Havel, vedoucí oddělení obecní a komunální hygieny ve Svitavách. Protože v prostoru hutě nevznikly nové zdroje hluku, k novým měřením hygienici neměli důvod.
Svitavský odbor životního prostředí obdržel také výsledek  od České inspekce životního prostředí. Ze stanoviska vyplývá, že neohlášenou  kontrolu provedli v závodě v červnu, tedy ještě před tím, než obdrželi stížnost. „Kontrola byla zaměřená na plnění povinností provozovatele velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší. Hlavními zdroji prašnosti jsou kupolové pece pro tavení litiny a pomocné provozy, ve kterých se manipuluje se sypkým materiálem nebo se mechanicky opracovávají výrobky. Nezjistili jsme porušení žádné z kontrolovaných povinností," uvádí v zápisu mimo jiné Soňa Staňková, vedoucí ochrany životního prostředí královéhradeckého inspektorátu.

Šetření nekončí

Inspektoři sledovali i převážení odpadového materiálu v kontejnerech. „Lidé si však stěžovali i na haldy, které jsou uložené přímo v areálu slévárny," upozornila zastupitelka Ludmila Vévodová. Touto skutečností se inspekce nezabývala. Podle vedoucího svitavského odboru životního prostředí  Marka Antoše jednání není ještě ukončené. Záležitost kovolijecké huti budou dál s Inspekcí životního prostředí projednávat.