„Systém včasné informovanosti si i podle mého názoru již zaslouží vylepšení," uvedl Zdeněk Kolář, ředitel Technických služeb Chrudim. Úklidová organizace města proto začne od příštího měsíce zkoušet nový systém informovanosti obyvatel o důležitých aktivitách Technických služeb Chrudim, které více či méně ovlivňují či jinak omezují občany města v jejich každodenní činnosti.

Cílené informace

V podstatě se bude jednat o tři informační kanály, které budou moci lidé využít.

Prvním kanálem bude využití webových stránek společnosti na adrese www.tschrudim.cz, kde se v sekci „Aktuality" se lidé mohou přihlásit k odběru informace o důležitých činnostech Technických služeb, jako je již zmíněné blokové čištění, vodorovné dopravní značení, ale také svoz nebezpečného odpadu, změny otevíracích dob na provozovnách Technických služeb, lokality, v nichž bude v daném období prováděna údržba zeleně, změna svozových dnů apod.

„Sekce 'Aktuality' sice již na webu existuje, ale dosud nefungovala tak, jak jsem si sám představoval," připustil ředitel Kolář. Současně s tímto kanálem budou vybrané informace zveřejňovány též na webových stránkách nebo také na facebookových stránkách města.

Do systému bude částečně zahrnuta rovněž služba zasílání varovných SMS zpráv, kterou má město Chrudim k dispozici a o jejíž užívání se chce se nově hodlá se svou obchodní organizací podělit. „Abychom však tento varovný systém nepřetěžovali, půjde v tomto případě opravdu o zasílání pouze těch nejdůležitějších zpráv, směřovaných navíc jen na telefony lidí žijících v konkrétních dotčených lokalitách," dodal Zdeněk Kolář.

Zvoní také u bytů

O čištění ulic se snaží lidi s předstihem zpravovat také radnice v Hlinsku. „Informace dáváme na web města. Varovné SMS zprávy tu sice k dispozici nemáme, na druhou stranu se ale informace objevují ve vysílání zdejší kabelové televize. Umisťujeme také ke komunikacím tabule s příslušnými upozorněními," připomněla starostka města Magda Křivanová.

V Hlinsku bývá navíc docela běžné i to, že u na zvonky bytů a domů podél čištěných či opravovaných vozovek včas zazvoní pracovník městského úřadu, který lidi osobně informuje.