Už víte, co se tu 
v Přimdě děje doslova za katastrofu? Dala Tachovskému deníku vědět naše čtenářka. Roztřeseným hlasem v telefonu popisovala kácení vzrostlých stromů v Přimdě. „Kácí se všude a teď dokonce padly 
k zemi i všechny lípy aleje, jak se jde od bývalé školy v přírodě směrem ke kapličce pod hradem," řekla s tím, že si ale nepřeje zveřejnit své jméno. „Je to hrozné, takové krásné a mnohdy i zdravé stromy, to nechápu, proč," pozastavila se nad situací. Podobně se podivují nad množstvím poražených stromů další obyvatelé Přimdy.

Jako o velice necitlivém zásahu hovoří také ředitelka místní mateřinky Alena Růžičková, kterou oslovil Deník. Když začali řezat, raději jsme vzaly děti pryč, aby to neviděly, řekla. „Nejsem odborník a je to můj osobní názor, ale myslím si, že jde o necitlivý zásah. K takto velikým dřevinám by se mělo přistupovat citlivěji. Pokáceno bylo zbytečně moc stromů," uvedla ředitelka s tím, že se nad kácením podivovaly i maminky, které přivedly děti do mateřinky. Hovořily o spoušti. „Rozumím tomu, že když je strom shnilý a hrozí nebezpečí, je nutné ho porazit. Ale tady v Přimdě jsou vůbec ty zásahy do dřevin značně bezohledné a na můj vkus příliš radikální. Poražen byl například i jediný kaštan u benziky. Podle mého šlo také o zdravý strom," poukázala dále.

Zásah do stromů byl ale podle vedení města plánovaný a roky se o něm uvažovalo. Město Přimda si před čtyřmi lety nechalo odbornou firmou vypracovat rozsáhlý projekt, který se věnuje péči o zeleň. „Rok na to jsme výsledky prezentovali v místním zpravodaji, abychom lidi informovali, kolik stromů je určeno k pokácení a kolik k péči řezem. Po zveřejnění nebyla vůbec žádná reakce ze strany veřejnosti, až na jednoho obyvatele. Jakmile ale vezmeme motorovou pilu, hned se všichni začínají zajímat, co se děje," poukázala starostka Přimdy Marie Šperková. Kácení bylo rozděleno do třech etap. „Pět stromů mělo ležet už dávno, ty byly v katastrofálním stavu. Další stromy měly být pokáceny do roka a další do tří let."

„Všechny stromy tedy měly ležet už loni v roce 2014," doplnila starostka Šperková.

To, že Přimda přišla šmahem o desítky stromů, se ale nelíbí i Jindřichu Stejskalovi z městského úřadu. „Skutečný stav stromů naprosto neodpovídá tomu, co bylo deklarováno v odborném posudku. Ty stromy v žádném případě nejsou shnilé. Žádal jsem o to, aby práce byly zastaveny, ale nebyla vůle a k pokácení došlo," sdělil Deníku. Také podle Stejskala šlo o zbytečný zásah a navrhoval pouze estetický prořez stromů, který by nebyl tak radikálním řešením.

Jenže o stromy na pozemcích města zodpovídá město. Kdyby se podle slov starostky něco stalo, nějaké neštěstí v podobě například pádu větve na člověka, a strom měl být podle posudku už pokácen, tak ani pojišťovna nic neproplatí. „Vše jde pak za vedením města, nikoli za Městem."
Město tak hodlá celkově pokácet 95 stromů. Ve zmiňované aleji jich padlo k zemi 38. Celkem se v Přimdě podle vedení města už porazilo přibližně 45 stromů. Tedy ani ne polovina z plánovaného.

„Provedeme samozřejmě náhradní výsadbu. Sice asi ne lip, mají křehké dřevo, ale podle zahradního architekta existují javory, které jsou vhodné do našich horských podmínek," uzavřela starostka Šperková.

Projekt péče o stromy, který si město nechalo zpracovat, je uložen na městském úřadě a obyvatelé do něj mohou nahlédnout. Celkem tento projekt posuzuje 235 stromů nejen v Přimdě, ale také v obcích pod Přimdu spadající.

Město Přimda objasňuje, proč se kácí stromyPokusíme se Vám v krátkosti objasnit situaci okolo kácení aleje stromů podél cesty k Horskému hotelu v Přimdě:
V roce 2011 bylo Zastupitelstvem města schváleno vypracování odborného posouzení stromů (tzv. pasportu zeleně) v Přimdě a přilehlých obcích, který zpracovala odborná firma: Safe Trees, který je k dispozici v tištěné formě na Městském úřadu Přimda a v elektronické podobě na stránkách: 
stromypodkontrolou.cz. Výše jmenovaná firma je jednou z nejrespektovanějších firem v oboru arboristika v ČR.
Ihned po zpracování pasportu byli občané informováni ve zpravodaji č. 1/2012 o plánovaném ošetření i kácení (celkem bylo posouzeno 235 ks stromů, z toho ke kácení 95 stromů). Na tuto informaci nebyla z řad občanů žádná reakce. Do dnešního dne, tj. 23. 02. 2015 se o nahlédnutí do tištěné verze zpracovaného pasportu zajímal pouze jeden občan.

Za bezpečnost na pozemcích města nezodpovídají občané, ale vedení města. Posouzení stromů slouží i pojišťovnám. V případě pádu stromu, který byl v pasportu určen ke kácení, a způsobil škodu (nebo úraz osoby) – pojišťovna škodu nehradí a veškeré náklady jdou za vlastníkem. Město jako vlastník pozemků a tím i stromů se nemůže řídit pocity (líbí či nelíbí), ale platnými předpisy a povinnostmi vlastníka. Aby se město vyhnulo kontroverzím a různým nařčením, byla k vyhotovení posouzení a pasportu oslovena respektovaná firma. Posouzení jednotlivých stromů se řídí danými standardy a výsledek je souborem několika indikátorů a faktorů. Mezi jinými i finanční stránky ošetření a další perspektivy stromů. Samotné kácení není jen o napadení houbou či hnilobě.

Pokud město Přimda v minulosti na některém ze svých pozemků pokácelo strom, ihned se zvedla lavina nevole, a to především od občanů, kteří se nikdy o stav stromů nezajímali a nikdy nevznesli jediný dotaz ústně, písemně, na úřadě nebo na zastupitelstvu. Někteří z občanů svoji nevoli projevují pochybováním o odborné způsobilosti, jak výše jmenované firmy, tak i pracovníků Městského úřadu.

Pracovníci města se nebrání diskuzi. Však na ni bylo času dostatek (více jak 3 roky). Ohledně kácení stromu v této aleji se na nás obrátili pouze dva občané, kterým byla situace okolo kácení vysvětlena. Považujeme za nekorektní, pokud se někteří občané nejdříve obracejí na sdělovací prostředky. Ale jak již bylo jednou řečeno. Město se nemůže řídit pocity. Snažíme se o zajištění bezpečnosti občanů, ochrany majetku a zlepšování životního prostředí v intravilánech obcí. Současně musíme dbát na efektivní nakládání s finančními prostředky z rozpočtu Města.

Na základě posouzení stromů ke kácení byla podána žádost, vydáno rozhodnutí ke kácení. Pochopitelně bude provedena náhradní výsadba. Kácení proběhlo mimo jiné i kvůli zamýšlené obnově aleje. Město si uvědomuje, že bez aleje by byla do budoucnosti tato ulice po estetické stránce velmi nevzhledná.

Jen pro zajímavost, několikrát byl v minulosti podán ze strany občanů podnět k prošetření (dle občanů neoprávněného kácení stromů) Krajskému úřadu Plzeňského kraje – odbor životního prostředí, ČIŽP, Policii ČR, několika televizím, tisku. Ani v jednom případě nebylo ze strany kontrolních úřadů zjištěno porušení, ani jednou nebyla městu udělena za pochybení pokuta. Úřadem byla vždy kontrolním orgánům předložena kompletní spisová dokumentace ke kácení (posouzení stromů, žádost a rozhodnutí ke kácení).

Tolik v krátkosti ke „kauze" kácení na Přimdě. Pokud by bylo třeba dalších upřesňujících informací, jsme Vám k dispozici.
Za Město Přimda Marie Šperková, starostka 
a Ing. Jiří Kadera, místostarosta