Otázka vytvoření suchého poldru v Brdech i další jednání kolem protipovodňových opatření neberou konce. Ačkoli zástupci obcí Rokycanska, ležících při Klabavě, pro suchý poldr byli, návrh díla, se kterým seznámilo Povodí Vltavy, se všem nezamlouvá. Jelikož v záležitosti budou jednání pokračovat, zatím jsme si vyžádali stanovisko jen bezprostředních sousedů.

Věci jsou ve větším pohybu od května. Tehdy Povodí Vltavy představilo studii k výstavbě zmíněného suchého poldru v Brdech, který by v případě velké vody zadržoval ničivé nadělení. Jenže jeho podoba se hned z několika důvodů nelíbila Strašickým. Rada obce po projednání studie zaujala nesouhlasné stanovisko.

„Rozsáhlost díla je neadekvátní tomu, že má v případě záplav zachytit vodu jen ze Třítrubeckého potoka, Rezervy a horního toku říčky Klabavy," uvedl starosta Jiří Hahner. „Odhadovaná cena přesahuje šest set milionů. Přitom stavba s dalšími toky pramenícími v Brdech, ať už jde o Tisý, Veský, Vlčí, Skořický, Ledný potok či Kudibal, nijak nepočítá. Řadu obcí tedy navržený poldr neuchrání," upozornil dále. V souvislosti s už uvedeným se Strašickým nelíbí ani obří pojetí hráze. „Měla by být dvaadvacet metrů vysoká a čtyři sta padesát dlouhá. Mnozí takové monstrum nad obcí vnímají i jako hrozbu," dodal starosta.

„Nelíbí se nám ani to, že si dílo má vyžádat obrovský zásah do krajinného rázu, vykácet by se muselo celé údolí," doplnil Hahner.

K protipovodňovému opatření bylo v květnu svolané i jednání do Rokycan. Vedle zástupců povodí se ho účastnili starostové obcí ležících při Klabavě a představitelé Svazu obcí Horní Berounka, povodí Klabavy. „Zazněly tam požadavky hledání alternativního řešení k návrhu poldru, ale oficiální závěr je zatím ten, že ředitel Povodí Vltavy by se měl dostavil do Strašic na besedu. Nejen se zastupiteli, ale i dalšími občany, aby objasnil smysl vodního díla. My v radě a zastupitelstvu domluvíme zorganizování akce," uzavřel Hahner.