„Jedná se o majetek, který už ČD nepotřebují k činnosti. Většina z budov je podfinancovaných. Mnohde jsou objekty uzavřené, kvůli dálkové obsluze už tam nepracují pokladní ani výpravčí. Naopak v nich často zůstala technologie,“ řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová.

Dráhy v Plzeňském a Jihočeském kraji nabízí i několik nádraží, jejichž nástupiště se po výstavbě koridoru posunula a nyní jsou pustá. Jedná se například o nádraží v Plzni-Křimicích. Starosta obvodu Petr Otásek tvrdí, že Křimice by o ně zájem měly. „Rozhodnout však musí vedení Plzně. Pokud bude pro, budeme souhlasit také. Záležet bude hlavně na tom, jakou cenu ČD navrhnou. Nejideálnější by pro nás samozřejmě byl bezúplatný převod,“ říká Otásek.

Podle Jiřího Stuny, regionálního správce majetku ČD, je v nabídce kromě kuriozit typu bývalé domažlické čerpací stanice vody pro parní lokomotivy také řada bytových domů. Stojí například ve Zbůchu, v Mladoticích, Horní Bříze, Bezdružicích, Mýtě, ve Svojšíně a na dalších místech. Obce o ně ale zájem spíše nemají. Třeba mladotický starosta Zdeněk Slach o případné koupi nechce ani slyšet. „Vzhledem k tomu, v jakém stavu budova je, to rozhodně nepřipadá v úvahu. Dráhy mají s jejími obyvateli, kteří neplatí nájem a dům dovedli do špatného stavu, problémy a tak by se jí rády zbavily,“ tvrdí starosta.

Podobně jsou na tom ve Zbůchu. „Naše obec má zájem jen o nádražní budovu, ze které bychom chtěli udělat zázemí pro technické služby. Navíc díky tomu, že bychom objekt opravili, by se Zbůch zbavil nepěkně vypadajícího, takřka zdevastovaného domu,“ přibližuje plány zbůšský starosta Jiří Hájek.

O bezúplatném převodu majetku, v nějž obce doufají, jednali zástupci kraje, ČD, Správy železniční dopravní cesty, Sdružení měst a obcí a Ministerstva dopravy ČR začátkem února.

Z jednání vyplynulo, že města a obce se budou o bezúplatný převod nepotřebného železničního majetku hlásit a Plzeňský kraj v příštím roce vytvoří speciální havarijní fond, z něhož bude hradit obcím částečnou pomoc s rekonstrukcí budov, nikoliv s jejich koupí. ČD daly najevo, že jsou připraveny obcím vyjít co nejvíce vstříc, ačkoliv bezúplatný převod majetku provádět nemohou. U některých budov je však šance řešit jejich převod pronájmem, výpůjčkou či prodejem za symbolické ceny.

Objekty nabízí ČD na svém webu a na webu firmy Clan-roy, která pro ně od loňska dražby pořádá.