„Jen v sobotu bylo na slavnostech 37 tisíc lidí. Do tohoto údaje ale nebyli započítáni obyvatelé města a také lidé, kteří sem pravidelně jezdí za prací. Po sečtení všech těchto údajů se dostáváme na číslo 80 až 85 tisíc lidí," uvedl starosta Miroslav Mach.

Návštěvnost slavností byla dlouhodobě jen odhadována. Vycházelo se mimo jiné například i z vyprodukovaného množství odpadu nebo z mechanického sčítání lidí na fotografii zachycující velkou část náměstí apod. V posledních letech se odhady dostávaly k úrovni 80 tisíc návštěvníků. Tuto laťku teď analýza potvrdila.

Byli do ní započítání všichni návštěvníci, kteří se v Domažlicích během pouťového víkendu zdrželi alespoň 2 hodiny v době od 8 do 22 hodin. Vyloučeni byli místní (10 433 lidí) a pravidelně dojíždějící za prací či službami (zhruba 6 tisíc pracujících a studenti a školáci).

V pátek podle údajů z analýzy mělo být v Domažlicích 10 337 návštěvníků, v sobotu 36 961 a v neděli 17 494 lidí.

„Pro srovnání s běžným výsledkem v turistické sezoně – v pátek město průměrně navštíví 3 232 lidí, v sobotu 2 639 a v neděli 2 452 návštěvníků," nabízí srovnání místostarosta Stanislav Antoš.

„Výsledky analýzy návštěvnosti nám pomohou doložit skutečný počet hostů. Jde o údaj, který musíme dokládat k většině žádostí o podpory a dotace na Chodské slavnosti. Dřívější odhady tak budeme moci nahradit podloženými údaji, což vylepší naši pozici," připomněl ředitel pořádajícího MKS Kamil Jindřich. Například o podporu svých akcí žádá agenturu CzechTourism asi 480 pořadatelů, ta ji ale udělí asi jen 70 z nich.