O co jde?
Spolky (Děti Země – Klub za udr-žitelnou dopravu a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov) se na soud obrátily kvůli rozhodnutí Krajského úřadu z 15. října 2012 o umístění spalovny v Chotíkově. Krajský úřad totiž tímto krokem zamítl odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, jenž 1. června 2012 vydal územní rozhodnutí, které stavbu spalovny umožnilo. Žalobám spolků soudci vyhověli. Ve věci nyní musí rozhodnout jiný krajský úřad. 

Jiný krajský úřad nežli ten plzeňský se bude muset vyjádřit ve věci územního rozhodnutí o spalovně odpadů v Chotíkově u Plzně. Které ze čtrnácti českých hejtmanství to bude, určí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Deník o tom informovala mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Alena Marešová. Na stavbu spalovny to prakticky nemá žádný vliv.

O co se vlastně jedná? Soudci plzeňského krajského soudu totiž v červenci řekli, že krajský úřad se ocitl ve střetu zájmů, když svým rozhodnutím v říjnu 2012 umožnil výstavbu spalovny u Chotíkova u Plzně. Soudci tak dali zapravdu dvěma ekologickým spolkům, které spalovnu odmítají a stanovisko kraje proto napadly žalobami.

Právě ekologové a chotíkovští obyvatelé totiž upozornili na to, že krajští úředníci mohou být podjatí, pokud mají s Plzeňskou teplárenskou, jež je investorem spalovny, dohodu o partnerství, resp. o „maximální součinnosti".

Územní rozhodnutí tak v červenci pozbylo platnosti a úředníci se věcí musí zabývat znovu. Ovšem už ne ti plzeňští.

„Vzhledem k tomu, že z rozsudku Krajského soudu v Plzni vyplývá, že žádná úřední osoba Krajského úřadu Plzeňského kraje nemůže v odvolacím řízení dále rozhodovat, předložíme věc ministerstvu pro určení jiného krajského úřadu," uvedla Marešová.

Proti rozsudku plzeňských správních soudců zároveň Krajský úřad podal stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Jedná se o takzvanou kasační stížnost, což je mimořádný opravný prostředek. V té se teprve bude jednat.

Stavba zařízení na likvidaci odpadů za více než dvě miliardy korun je dnes v plném proudu. Zkušebně se má rozjet už na podzim příštího roku. Nedávné rozhodnutí krajského soudu na ni nemělo žádný vliv. „Stále je platné stavební povolení," řekl zástupce Plzeňské teplárenské Karel Paleček.

U soudu ale leží ještě další dvě žaloby ekologů ve vztahu ke spalovně. Spolky tím chtějí docílit zastavení stavby spalovny.