Na pravidelné výroční schůzi se sešli chovatelé ze Stříbra. Zhodnotili při ní uplynulou sezonu, která přinesla nemalé úspěchy.

V úvodu jednání přednesl svůj příspěvek předseda stříbrské organizace Antonín Stehlík. Z jeho zprávy zaznělo, že i nadále pokračovala rekonstrukce chovatelského areálu. „Byly zhotoveny svépomocí nové voliéry pro okrasné ptactvo a postupně je opravován i výstavní fundus. Kromě tradičních trhů, které se konaly každou první sobotu v měsíci, se mohli zájemci účastnit i dalších chovatelských akcí," uvedla Deníku za chovatelskou organizaci Zdeňka Kantová.

Areál hostil například jubilejní 20. bodovací výstavu mláďat králíků, holubů a drůbeže, doplněná expozicí okrasného ptactva nebo šestou propagační výstavu okrasného ptactva. „Právě jubilejní výstava byla stěžejní akcí celého roku, protože se na ní podíleli i chovatelé z Vohenstraussu a byl připraven i doprovodný program. Akce byla velmi kladně hodnocena nejen zástupci města a kraje, ale i návštěvníky a chovatelskými odborníky," dodala Kantová.

Chovatelé se prezentovali i na akcích mimo Stříbro. Účastnili se výstav v Tachově, Bezdružicích, Kladrubech, Nečtinách i v Lysé nad Labem. Zastoupení měli i na regionální výstavě Plzeňského a Karlovarského kraje v Kralovicích. V závěru roku si prohlédli chovatelskou výstavu u přátel ve Vohenstraussu.

Stříbrská organizace má 33 členů. „V průběhu roku požádali o přijetí tři členové," uvedla Kantová. Do 20 let věku má organizace dva členy, nejvíce členů je ve věkovém rozmezí od 41 do 70 let. Těch je 18. „Z uvedeného přehledu vyplývá, že stárneme a neomlazujeme," konstatovala chovatelka.
Králíci

Činnost chovatelské organizace je rozložena do jednotlivých sekcí.

Chovem králíků se v roce 2013 zabývalo šest chovatelů, kteří reprezentovali organizaci svými chovy nejen na Tachovsku. Z chovaných plemen jsou nejvíce zastoupeni malí berani ve dvou barevných rázech a králíci vídeňští. Registrováno bylo za organizaci 84 králíků. „Dva chovatelé jsou organizováni ve specializovaném klubu," sdělila za odbor králíků Jana Kantová.

Holubi

„V naší základní organizaci je sedm chovatelů holubů. Chováme 10 plemen ve 14 barevných rázech a 16 kresebných varietách. Jsou to plemena Benešovský holub, Český stavák, Francký štítník, Moravský voláč, Moravský pštros, Prácheňský káník, Rys, Gigant, Indický pávík, Kalifornský. Dohromady máme na našich holubnících 155 párů holubů. Naši chovatelé velmi dobře reprezentovali na výstavách v okrese Tachov ale i mimo něj. Byli jsme i úspěšní na krajské výstavě v Kralovicích," uvedl Jakub Šedivý.

Drůbež

V chovu drůbeže je setrvalý stav. Počet chovatelů se nezměnil. Šestice chovatelů se věnuje Slepicím, kachnám, husám a další drůbeži několika plemen. Drůbežáři obeslali v minulém roce nemálo výstav ve svém okolí. Velmi těžká práce čekala na posuzovatele jubilejní výstavy, protože na posouzení čekalo 36 plemen vodní a hrabavé drůbeže v 67 voliérách v počtu necelých 200 kusů.

Okrasné ptactvo

Chovatelé okrasného ptactva a kanárů se aktivně účastnili všech akcí pořádaných organizací. Počínaje brigádnickou a konče výstavní činností. Svoji expozici měli i na 20. jubilejní výstavě v září. Na této výstavě bylo jako nejlepší vyhodnoceno ptactvo chovatele Švehly. Šestá propagační výstava okrasného ptactva v listopadu předvedla v 55 voliérách a klecích téměř 250 zpěváčků. Svoji premiéru měly i nově zhotovené voliéry pro velké papoušky. Návštěvníci obdivovali papoušky ze všech světadílů, počínaje drobotinou a konče velkými papoušky. Mnozí využili příležitosti k nákupu.

Mladí chovatelé

Činnost mladých chovatelů v organizaci stagnuje. „Přestože pořádáme každoročně nejméně dvě akce určené pro děti, nedaří se nám mládí přitáhnout k chovatelství. V loňském roce byla v organizaci pouze jedna chovatelka do 18 let, která se zabývá chovem králíků a terarijních zvířat," uvedla Jana Kantová.

V roce 2013 se neuskutečnilo pro nezájem základních organizací okresní kolo soutěže mladých chovatelů, a tak okres Tachov neměl zastoupení v celostátním kole. Možná se ale blýská na lepší časy, o činnost ve spolku projevili zájem noví  mladí chovatelé.

Co letos

Chovatelé připravili plán práce a nastínili rozpočet na letošní rok. Kromě tradičních trhů každou první sobotu v měsíci se budou zúčastňovat farmářských trhů, uspořádají zářijovou a listopadovou výstavu a zúčastní se akcí ostatních organizací na Tachovsku. Nadále budou rozvíjet spolupráci s městem Stříbrem, městem Vohenstrauss a s přáteli chovateli ve Vohenstraussu.

Několik chovatelů na schůzi převzalo různá vyznamenání a čestná uznání.

Výroční členské schůze byla kromě starosty Stříbra Bohuslava Červeného, senátora  Miroslava Nenutila a poslance Václava Votavy přítomna i delegace chovatelů partnerského chovatelského spolku z Vohenstraussu.