V rámci několikahodinové Cyklistické akademie pozvané zástupce míst Domažlicka, Tachovska, Klatovska, Plzeňska i jižních Čech seznámil se strategií jak dosáhnout stavu, který je nápomocný cyklodopravě.

Přítomní měli možnost vyslechnout si příspěvek Michala Ptáčníka, který hovořil o nutnosti řešit cyklistickou dopravu, která je jednou z aktivit Svazku obcí Domažlicko, v rámci městských aglomerací. Jako příklad byl zmíněn Horšovský Týn, kde se při rekonstrukci průtahu městem na cyklodopravu pamatovalo, a dále také Vrbova ulice v Domažlicích.

Plzeňský kraj má od r. 2012 zpracovanou koncepci cyklodopravy a cykloturistiky, již představil 1. náměstek hejtmana, radní Jaroslav Bauer.

Asociace cykloměst vyzdvihuje hlavní cíle, mezi nimiž jsou podpora rozvoje městské mobility tak, aby jednotlivé složky dopravy byly vyvážené, aby doprava mohla stmelovat lidi a nerozdělovala je na řidiče a cyklisty, a také připomínat, že město není jen prostor k bydlení, ale hlavně je k žití.

Zdroj: Youtube