„Právě jsme jeden minuli," řekli nám při naší návštěvě dělníci pracující nedaleko fotbalového hřiště a obecního úřadu.

„Kanalizace vede poměrně hluboko, proto dělníci musejí používat nejen pažení, ale aby se vyhnuli různým síťovým rozvodům, o kterých mnohdy ani nikdo neví, používají i speciální zaměřování," potvrdil starosta Josef Janeček.

Mrákovští rozdělili výstavbu kanalizace na dvě etapy. „Letos uděláme zhruba polovinu kanalizace, jež vede v místních komunikacích, a příští rok bychom chtěli vybudovat část, jež vede v hlavní silnici a bude napojená na čistírnu odpadních vod," popisuje.

Mrákovští už kdysi zvažovali, že by odpadní vody z obce posílali na domažlickou čistírnu. „Zatím jsme se ještě nerozhodli, prozatím naše čistírna kapacitou postačuje," reaguje starosta.

Obec první etapu kanalizace platí z vlastních prostředků.

„Na druhou etapu výstavby kanalizace chceme zkusit požádat o dotaci, zatím však nebyl příslušný dotační titul vyhlášen. Existuje program, který podporuje obce nad 2000 tisíce obyvatel nebo do dvou tisíc, pokud mají nějakou chráněnou oblast. Tu my, bohužel, nemáme a je nás bez pár obyvatel dvanáct set, takže ani u prvního dotačního titulu podmínku nesplňujeme. První etapa bude stát zhruba 10 milionů korun a vše zaplatíme z vlastních prostředků. Úvěr si brát nebudeme, pokud to půjde, nechceme obec ani při druhé etapě prací zadlužit," říká Janeček.

Někteří Mrákovští si myslí, že výstavba kanalizace postupuje na jejich vkus pomalu. „Na stavbě probíhají každý čtvrtek kontrolní dny, a protože se pracuje ve velkých hloubkách, a je proto nutné používat pažení, tak to ani rychleji nejde. Práce probíhají podle harmonogramu," reaguje starosta.

Po dokončení první etapy prací nechá obec zaasfaltovat místa výkopů v silnici, které patří SÚS Plzeňského kraje, ostatní nechá prozatím zaštěrkovat a budou se udržovat do doby, než dojde k jejich rekonstrukci.