Snaha zkvalitnit cestujícím z Dobříva a navazujících obcí cestu do Plzně skončila ve slepé uličce. Může za to nedostatek peněz na obou stranách a pozvolná změna v plánování systému dopravy. Konkrétně jde už o léta přetížený spoj číslo 5, linku 210046, vyjíždějící z Dobříva v 6.50 hodin.

Ta je dlouhodobě nikoli vytížená, ale doslova přetížená cestujícími mířícími do krajského města. Podnět ke změně a posílení vzešel od Obecního úřadu v Dobřívě na konci listopadu letošního roku, který registroval stížnosti místních občanů. „V odpovědi na náš podnět jsme dostali návrh s několika možnými variantami. Ani jednu však nepovažuji za řešení, jak pro nás, tak i naše občany," prozradil starosta obce Jiří Ondřejíček.

Z vyjádření Proved, s. r. o Plzeňského organizátora veřejné dopravy plyne doporučení využívat jiné linky, v době blízké odjezdu přetíženého autobusu, a kombinovat je s železniční dopravou. Větší autobus provozovatel linky nemá a další by byla pro něj ztrátová. Na jejím financování by se musela spolupodílet sama obec.

„Nemyslím si, že by doporučení přestoupit v Rokycanech na vlak bylo pro cestující komfortnější. Tento trend svážet autobusy občany do vět- ších měst a využívat přestupů na vlaky mířící do Plzně je však v poslední době patrný. Bylo nám vyčísleno, že od března, kdy by byla úprava autobusové linky v jízdních řádech možná, tak do konce roku bychom museli na linku přidat přes dvě stě tisíc korun z obecního rozpočtu. To je pro nás a naši kasu nemyslitelné. Finance musíme směřovat jiným, potřebnějším, směrem," dodal Ondřejíček.