Hotovo. Dýšina se definitivně dohodla se společností Flaga na odkoupení areálu plnírny propanbutanu, která byla trnem v oku drtivé většině obyvatel. Koupi za 10,8 milionu korun v pondělí odsouhlasilo zastupitelstvo a starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer v nejbližších dnech podepíše kupní smlouvu. K předání 10 500 m2 velkého areálu dojde na začátku příštího roku, než ho Flaga vyklidí.

Kupní smlouva měla být podepsána už před prázdninami jenže obě strany ji odložily, aby do smlouvy ještě protlačily svoje požadavky. „Chtěli jsme po Flaze smluvní garanci, že převáděné nemovitosti a areál nebudou postiženy ekologickou zátěží, kterou by bylo nutné odstraňovat," vysvětlil Egrmajer jeden ze zádrhelů, který zpozdil transakci s firmou podnikající s propanbutanem.

Flaga zase trvala na tom, aby ve smlouvě stálo, že obec neprodá areál konkurenčnímu dodavateli plynu. To podle starosty stejně nehrozí, protože obec areál odkoupila, aby se provždy zbavila jakéhokoliv nebezpečného provozu.

V katastru nemovitostí bude areál přepsán na nového vlastníka do konce září a do ledna, února ho Flaga vyklidí. Dýšina do vlastnictví získá 10 500 m2 plochy za 10,8 milionu korun. „Suma zahrnuje pozemky a budovy v areálu, ale i náklady Flagy na přesun technologií – zásobníků, rozvodů plynu či plnících zařízení – na jiné místo," řekl už v červnu starosta.

Obec pokryje částku úvěrem. Během deseti let na úrocích zaplatí 250 – 290 tisíc Kč.

Flaga nespecifikovala důvody odchodu z Dýšiny. Jednatel firmy Peter Polák na dotazy prostřednictvím e-mailu neodpověděl. Společnost odchází s největší pravděpodobností kvůli tomu, že jí v obci nebyl nikdo nakloněn. Zařízení ve středu obce, které v Dýšině fungovalo od roku 1976, u místních vyvolávalo velké obavy o majetek a hlavně zdraví. V roce 2003 v areálu totiž došlo k úniku plynu a požáru. Svoji nevoli a strach dali najevo před třemi roky v referendu, v němž téměř 96 % lidí hlasovalo proti činnosti Flagy v obci. Firma přesto odmítala zrušit závod v Dýšině a dále trvala na rozšíření bezpečnostních zón ve vzdálenostech 252 a 340 metrů od plnírny namísto dosavadních 100 metrů. „Bydlím 100 metrů od plnírny a je to nepříjemný pocit," pověděl Josef Krchov.

Starosta už má představu, co s koupeným a volným areálem. „Můj osobní názor je, aby tam vyrostly rodinné domy," přál si Egrmajer.