Zatímco Šidlo doručil požadovaný papír osobně do redakce, Chovancův elaborát přivezl řidič z hejtmanství. Papír byl plný vtipných pozdravů, ale obsahoval i větu o tom, že je třeba v životě hledat rovnováhu mezi tělem a duší. Chovanec se pak osobně telefonem přesvědčil, že vše dorazilo, kam mělo.

Sympatický Václav Krása napsal na stránku dvě věty rovnou ´z voleje´ na tiskové konferenci. Omlouval se, že vzhledem ke svému hendikepu víc nedá, a grafoložka to ve svém rozboru zohlednila. Nutno dodat, že Václav Krása působí na lidi fantasticky a vždycky se usmívá.

Marek Ženíšek poslal po své asistentce list popsaný svými poznámkami evidentně k nedávné televizní debatě. Nejspíš právě neuspořádané poznámky proložené velkými písmeny či podtrženými slovy a nestejnoměrné oddělování odstavců mu v hodnocení moc nepomohlo. Ale zadání bylo pro všechny stejné: popsat pro grafoložku list papíru, lhostejno o čem.

Josef Vozdecký odevzdal papír vzorně popsaný, řádky nasázené jako podle pravítka. Vyjevil v něm, že hodlá ´zkusit se stejně smýšlejícími lidmi zlepšit stav společnosti, aby tu chtěly žít i naše děti.´ Co k tomu dodat.

Stejně jako k papíru popsaném Janem Kůrkou. Ten se rozhodl napsat, že ve volebním programu SPOZ najdete ´vše dobré´. Škoda, že se nerozepsal o problémech, které zemanovci v Plzni mají a také o škrtání na kandidátkách. Každopádně potvrzujeme, že Kůrka píše úhledně a bez chyb.

Nejvíc problémů bylo kolem rukopisů Víta Bárty a Jiřího Pospíšila. Bárta dopředu varoval, že má grafologii nastudovanou, a pokud se ho pokusíme zdiskreditovat… tak to pozná! Nakonec arch popisoval na poslední chvíli ve své kavárně těsně před jednou z jeho debat. Začal tím, že Plzeň je krásné město, končil větou ´místo divadla číslo dvě více školek´ a nelichotivými vzkazy Romanu Jurečkovi a Jiřímu Pospíšilovi.

Jiří Pospíšil dlouho nic neposílal. Jeho asistent denně krásně sliboval, ale Pospíšil stejně neposílal. Když už hotové rukopisy putovaly na rozbor, asistent se znovu ozval a věřte nevěřte, rukopis skutečně měl. Pospíšil poslal zdravici se smajlíky, chválou na svou reformu justice, přáním všeho dobrého a se vzkazem redakci: nemůžeme ho na oplátku vyfotit v Plzni s Medou Mládkovou, která ho přijela podpořit?

Rukopis Milana ChovanceMilan Chovanec (ČSSD)

Pisatel má velmi rychlé psychické reakce. Přitom dokáže vnímat i impulzy, které v průběhu nějaké jeho činnosti přicházejí a částečně se jim přizpůsobit. Vyšší inteligence mu umožňuje zpracovávat i více informací najednou. I při velmi rychlém až impulzivním chování se snaží o sebekontrolu, nedělá mnoho chyb. Ale může druhým lidem „utéci", přestává pro ně být srozumitelný. V jednání s lidmi má potřebu ukázat, kdo je a co umí, teprve po chvíli se stáhne do polohy, kdy vnímá i partnery. Neodepře si boj, zdůraznění svých postojů, na konci každé rozpravy má rázné a přesvědčující argumenty, prosazuje svoji pravdu. V politice se umí pohybovat, nebojí se žádných protivníků, bez problémů předstupuje před lidi a reaguje na jejich názory. Zdá se, že mu ubývají síly, většinu energie spotřebuje na řešení všeho hned a na běh kupředu. Málo pak zbývá na jeho osobu, zastavení se.

Rukopis Václava KrásyVáclav Krása (KDU-ČSL)

V případě, že ruka pisatele nefunguje tak, jako u zdravého člověka, nemá grafolog právo jeho písmo posuzovat. Pisatel ze zde opravdu snažil, ukázal i kombinační schopnosti, smysl pro řád a pořádek v úpravě písemnosti. Tyto vlastnosti projevuje určitě i ve svém životě. Z některých detailů je také vidět návaznost na minulé zkušenosti a pracovitost.

Rukopis Jiřího Pospíšila

Jiří Pospíšil (ODS)

smo inteligentního člověka, schopného kombinovat i učit se nové věci. Je rychlý v myšlení, jeho reakce na podněty z okolí jsou okamžité. Má velké vnitřní výkyvy, které mohou způsobovat změny nálad i pracovního nasazení. Síly a energie má dostatek, ale vůle k jejímu nasazení a využití je méně. Může ho ovlivnit nálada okolí, špatná atmosféra ve společnosti. Umí předvést své znalosti, ale nějaký hrubý, přímý boj mu nevyhovuje. Po zkušenostech se vyhýbá blízkým kontaktům s lidmi. V politice se umí prosazovat, ale může se také nechat zviklat, odejít do jiného oboru činnosti, kde není tolik střetů.

Rukopis Víta Bárty

Vít Bárta (Úsvit)

Máme před sebou rozporuplného člověka, kterého není snadné prohlédnout. Zdá se navenek pomalý, ale jeho reakce jsou dostatečně rychlé na to, aby se nenechal přelstít nebo nachytat na něčem, co neví. Ukazuje tvář prostého člověka a přitom umí kombinovat, spojovat informace a vyvozovat dalekosáhlé závěry. Často zůstává na jednom místě, vrací se a zkoumá jev nebo událost ze všech možných stran. Má velké sebevědomí, ale i pochybnosti, které těžko přiznává. Není moc přístupný kritice, přestože často kontroluje už dokončené, vrací se k vyřčenému, nechá za sebou chybu, ke které se už nehlásí. Ukazuje příklon k lidem, ale těžko je chápe, neukazuje jim svůj svět a nedokáže se podívat blíže na ten jejich. V politice může mít úspěchy právě proto, že za jeho prvoplánovou tváří je celá řada dalších. Měl by si dát pozor na žaludek a zažívání, opravdu mu toho hodně „leží v žaludku".

Rukopis Jana KůrkyJan Kůrka (SPO - zemanovci)

Z toho písma je vidět harmonie a uspořádanost staršího člověka. Nikam se nežene, vše, co dělá, má napřed promyšlené a uvážené. Je pomalejší, ale důkladný, důsledný. Navazuje na všechny dosavadní zkušenosti, hůře přijímá nenadálé zvraty a změny. Je vstřícný k lidem, ale neřekne všechno, co má na srdci. Je schopný se vždy dobře připravit, umí věci vysvětlovat, má trpělivost. Umí určovat priority, má ve své práci systém a řád. Vrací se do minulosti, čerpá z ní a to ho zpomaluje. Je to vypravěč, který má život spojený s příběhy. Ne všichni lidé kolem něho mají trpělivost poslouchat jeho pomalé a široké vyjadřování. V politice nestačí dravcům, těžko může reagovat na náhlé zvraty a útoky. Jeho klid a síla může být přínosem.

Rukopis Josefa VozdeckéhoJosef Vozdecký (ANO 2011)

Pisatel už dávno ví, co chce, a také to dokáže udělat a prosadit i proti vůli okolí. Je otevřený cizím názorům, ale nakonec si vždy udělá (a prosadí) ten svůj. Má velký potenciál k práci, vysokou inteligenci. Dokáže nacházet rychlá a optimální řešení problémů, má široký záběr. Vychází ze zkušeností, hodně čerpá z minulosti i se k ní vrací. Umí rychle reagovat na podněty zvenčí, ale nechává si čas na přemýšlení, a až po zvážení všech pro a proti se vyjádří, nejde rovnou k jádru věci. Má odstup k lidem, nepustí si je do svého soukromí, a přesto dokáže být společenský, zábavný. V politice má určitě své cíle a představy, které pod žádným tlakem nebude měnit. Pokud by nešly prosadit, věnoval by se asi jiným činnostem, má jich na výběr dostatek.

Rukopis Marka ŽeníškaMarek Ženíšek (TOP 09)

Tento pisatel má velké ideály, je stále nespokojený se současným stavem a snaží se vše měnit. Občas má tendenci jednoduché informace a jevy podat a řešit složitě. Většinou však přesně ví, co chce, a je přesvědčen o správnosti svého názoru. Jeho reakce nejsou ukvapené, když však nemá vše dopředu promyšlené, může se nechat zaskočit argumenty. Ve výrocích je zpočátku opatrný, ale pak se nechá strhnout svým entusiasmem a zapálením pro věc, zvyšuje svůj tlak na okolí a přestává si dávat pozor na chyby. Umí své chyby ale přiznat a učit se nové věci. Umí se prosazovat, chce být na očích a v životě hodně dosáhnout. To je pro politika dobrá výbava, ale mohou ho čekat i nepříjemné zkušenosti.

Rukopis Karla ŠidlaKarel Šidlo (KSČM)

Člověk, který toho řekne tolik, že druhá strana může ztrácet pozornost. Na všechno klade důraz, je vždy připravený k nějaké další činnosti. Jeho ego je dost velké, ale stažené vlastními mantinely. Má hodně sil a energie, je stále připravený bojovat, argumentovat, prát se. Snaží se vše zvládat rychle, s plným nasazením, táhne za sebou ostatní. Je tvrdý, bojuje i tam, kde to není třeba. Málo připouští argumenty druhých, moc je neposlouchá. Žije svojí prací, na soukromí mu asi moc prostoru nezbývá. Je vidět stálá úzkost, aby na něco nezapomněl, nepřehlédl, neřekl nespisovně. Raději všechno udělá sám a hned, neurčuje priority - protože v každé této chvíli se toho dá stihnout hodně! Na politické scéně je to rváč a tahoun, všechny síly věnuje cílům, za kterými jde.

Grafologie je obor psychologie, který vychází z předpokladu, že lze z písma podobně jako z ostatních projevů člověka zkoumat jeho povahu, inteligenci, emocionalitu a další schopnosti a vlastnosti, včetně okamžitého stavu jeho psychiky.