Jednání o rozloučení základní a mateřské školy v Kařeze má za sebou další kolo. Tentokrát v podobě veřejného rokování zastupitelů s veřejností, které se uskutečnilo minulý týden.

Zasedání se protáhlo zhruba na dvě hodiny. „Za zastupitelstvo jsme přišli vysvětlit a obhájit názor, že oba školské celky budou lépe fungovat, pokud budou oddělené," uvedl starosta Václav Krofta. „Důvodem jsou interpersonální vztahy a nepropojenost subjektů. I připomínky k této záležitosti jsme řešili, ale neadresně, protože stěžovatel si nepřeje být jmenovaný," dodal starosta. „Rodiče, kteří nedávají děti do naší školy, důvod, proč tomu tak je, sdělit nepřišli. Naproti tomu od přítomných rodičů zazněla enormní podpora ředitelky a žádost, abychom základní a mateřskou školu nerozdělovali," hodnotil dále Krofta.

Rodiče adresovali představitelům obce otevřený dopis. „Až na zástupce jednoho žáka jsme ho podepsali všichni. Nechceme, aby se škola a školka dělily. Už jednou jsme situaci zažili, ale z obráceného hlediska. Tehdy zastupitelé rozhodli o sloučení obou subjektů, aby mohli vyhlásit výběrové řízení na nového ředitele. Teď by to bylo opačně," sdělila za rodiče Alena Drlíková. „Nechápeme, že když jsme jako rodiče spokojení s tím, jak celek funguje vždyť naše děti mají prospěch i z řady nadstandardních záležitostí, včetně volnočasových aktivit proč by se mělo všechno měnit. Jestliže jsou rodiče a děti spokojené a vyvstal tu problém jednoho zaměstnance školky, nevidíme důvod pro měnění stávajících poměrů," uzavřela Drlíková.

„Jsem rád, že jak obec, tak škola rodičům k celé situaci spoustu věcí objasnila a podala vysvětlení svých postojů. Teď bude záležet na obci, k čemu se přikloní," připojil své mínění Pavel Vlček.

V kauze je nyní přijatý následný postup: Za týden svolá starosta neveřejnou pracovní schůzku zastupitelů. Tam budou znova posouzené administrativní a právní náležitosti, které by rozdělení obnášelo. Vedení obce o eventualitě kroku a jeho dopadu stále jedná s krajským úřadem.

Zároveň se bude zastupitelstvo zabývat názory občanů. V únoru se pak projednávání záležitostí znovu ocitne na programu veřejného zasedání zastupitelstva a zaznít by už mělo resumé, zda koncem roku přijaté usnesení o rozloučení obou školských celků zůstane v platnosti, či jestli dojde k jeho revokaci.