Ten byl vedoucí dětského folklórního souboru Šumavánek, předseda Klatovského folklorního sdružení ŠUMAVA a v posledních dvou letech také ředitel vyhlášeného Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy.

Zdeněk Valenta byl spolu se svou matkou Irenou Valentovou, která zemřela před dvěma lety, a svou sestrou Ivetou Lízancovou dlouholetou duší folklorního dění v Klatovech. Zdatnou pokračovatelkou rodinné tradice je Valentova dcera Denisa, která byla letos hlavní organizátorkou klatovského folklorního festivalu.

Letos v únoru Zdeněk Valenta obdržel Diplom Foklórního sdružení ČR „Za výjimečný přínos k uchování a rozvoji tradiční lidové kultury, folkloru a cílů sdružení".
Poslední rozloučení se Zdeňkem Valentou se bude konat ve čtvrtek 21. srpna ve 12 hodin v klatovském krematoriu.