„Naše jednotky převážně čerpaly sklepy, studny, uvolňovaly komunikace a kanálové vpusti," popsal zásahy operační důstojník HZS Plzeňského kraje Milan Janeček.

Zatímco Otovem se velká voda jen prohnala a kromě zablácených silnic po sobě nezanechala žádné větší škody, v Kolovči byla situace mnohem dramatičtější.

"Déšť způsobil problémy v celé obci. Byly zatopeny sklepy, garáže a některé ulice proměnil déšť v koryta, kudy se hnala voda. Nejvíce byli postiženi lidé v okolí místního rybníku, který nestačil zvládat přitékající vodu a vylil se," uvádí na svých stránkách kolovečtí dobrovolní hasiči.

První domácnost nahlásila zatopený sklep před půl čtvrtou odpoledne.
Na pomoc okamžitě vyrazili místní hasiči.

"S přibývajícími událostmi nám přijely na pomoc s čerpáním vody z objektů také jednotky z okolních obcí a HZS Staňkov," popsali kolovečtí hasiči.

„Vytopeny byly sklepy ve třech stovkách domů. Postižena byla také místní základní škola. Zde byly zatopeny sklepy s plynovými kotly a žákovské dílny. Voda způsobila problémy i v dopravě. Na křižovatce u nákupního domu podemlela silnici. Zde musela jednotka SDH Koloveč z důvodu bezpečnosti svést dopravu jen do jednoho pruhu," popsal situaci místostarosta Kolovče Petr Hájek a dodal: „Voda se hnala z polí od Všepadel. Během chvíle se ulice proměnily v řeky. Zahrada u jednoho domku se během dvaceti minut změnila v jezero. Tohle jsem tady za padesát let ještě nezažil."