Nejhorší úseky na trase jsou ze Stříbra do Milíkova a kolem bývalého motorestu Kadrnožka. „Jsem samozřejmě rád, že silnice bude opravovat. Jako motorista to vítám, ale podobně poškozených silnic je v celé republice mnohem více,“ vyjádřil se k opravě Václav Halada ze Stříbra.

„Silnice se bude opravovat mimo intravilány obcí a měst. V několika obcích totiž není dořešena rekonstrukce inženýrských sítí vedoucích pod povrchem silnice,“ uvedl Josef Popule ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. „Na trase se budou opravovat také dva mosty,“ dodal. Podle silničářů ale nebude rekonstrukce řešit problémy okolo padajících balvanů ze skalních převisů u Milíkova. V minulosti se zde několik velkých kamenů zřítilo na vozovku.

Stavební práce začnou v pondělí. Řidiči se na trase budou muset obrnit trpělivostí, cestáři budou pracovat za plného provozu. „Budeme to řešit částečnými uzavírkami. Práce budou probíhat postupně na několika místech současně,“ doplnil Popule.

Ten také stručně popsal technologii oprav. „Z povrchu se odfrézují čtyři centimetry. Poté se ošetří například mrazové trhliny a udělají se lokální sanace. Navrch se pak položí dvě vrstvy asfaltobetonu. Jedna z nich bude ze speciální směsi, aby se zvýšila únosnost komunikace. Nakonec položíme modifikovaný asfaltobeton,“ u­vedl.

Stavební práce skončí podle silničářů v říjnu. „Finance byly získány z Regionálního operačního programu Jihozápad, kraj se podílí patnácti procenty. Opravit by potřebovala celá silnice, která prochází krajem v délce sto kilometrů. Na to bychom ale potřebovali zhruba jednu a čtvrt miliardy korun,“ řekl radní pro dopravu Plzeňského kraje Jaroslav Bauer.

Opravy se letos dočkají dvě silnice druhé třídy

Kromě rekonstrukce silnice číslo 605 mezi Stříbrem a Benešovicemi se v letošním roce plánují rozsáhlejší opravy dalších dvou významných komunikací v tachovském okrese.

Nový koberec bude položen na silnici 230 mezi Planou a Černošínem. „Letos chceme udělat první etapu. Začátek bude od mostu v lese za Planou, s pokračováním k týnecké křižovatce a dále k odbočce na Svahy. Na první etapu je vyčleněno sedm milionů korun,“ uvedl Deníku šéf stříbrského střediska Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Miroslav Sedláček.

Ještě na jaře by měly začít práce na kompletní opravě povrchu silnice z Pernolce do Přimdy. Zatím se bude jednat o první etapu rekonstrukce.

Z prostředků Plzeňského kraje a z dotací Regionálního operačního programu půjde do těchto silnic několik desítek milionů korun. Krajské zastupitelstvo v březnu schválilo předfinancování a spolufinancování opravy silnice. Předpokládané náklady na první úsek rekonstrukce silnice Pernolec - Přimda jsou 42 miliony korun.

Nejhorší stav ale podle Sedláčka vykazují silnice třetích tříd s tím, že úplně nejhorší je zřejmě silnice mezi Tachovem a Chodským Újezdem. „Na její opravu ale není dostatek finančních prostředků a v letošním roce se tedy s její opravou nepočítá,“ doplnil Miroslav Sedláček.