„Co máme zatím zmapováno, tak vyvrácené stromy snad nejsou žádné. Samozřejmě nějaké polámané větvě budou. Evidujeme pár nahnu- tých stromů a výmolů, ale jde spíše o kusy poškozené a podemleté předchozími dešti, které nebyly v dobré kondici. Co se týče lesních cest, tak ani zde s poškozením nepočítáme. Komunikace byly natolik proschlé, že voda po nich bez narušení stékala pryč," sdělili.

Zdá se tedy že vítr napáchal největší škody na stromech mimo souvislý lesní porost. Tam, kde neměli žádnou další oporu a kde se jim jejich mohutná koruna stala osudnou, jako v případě památné lípy v Dobřívě.