Na stránkách Porta fontium naleznou zajímavé archivní dokumenty, které mají velkou vypovídací hodnotu o tom, co se v minulosti dělo v česko-bavorském příhraničí.

Portál vznikl jako společný přeshraniční projekt Státního oblastního archivu v Plzni a Generálního ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově. Projekt umožní znovu spojit v minulosti násilně roztržené archivní fondy do jednoho virtuálního celku.

Při nahlédnutí na internet můžeme konstatovat, že jsou k dispozici například staré matriky z Poběžovicka z let 1599–1619, zahrnující kromě údajů o lidech narozených a zemřelých v tomto městě, například i obyvatelích Ohnišťovic a Otova. V digitálním archivu nalezneme kroniky města i farnosti Horšovský Týn z let 1555–1768, respektive z období 1581–1837. Nabízí se i nahlížení do kroniky Hostouně z let 1634–1846.

Překvapením může být pohled do kroniky farnosti Klenčí pod Čerchovem z období 1737–1943, listy jsou neúplné, poznamenané požárem.

Velmi zajímavý je například v kronice této farnosti výkaz o lidech narozených r. 1876 a později. Konkrétně se týká mužů příslušných do Postřekova, kteří zemřeli v rámci plnění vojenských povinností na bitevním poli či na následky utržených zranění. Kronika zachycuje i hroby na hřbitově v Klenčí se jmény a daty těch, kteří zahynuli během I. světové války.

Nezanedbatelné jsou kopie historických listin pocházejících z kláštera Waldsassen, z nichž nejstarší je datována do období 20. srpna 1132 – 26. dubna 1133 a je doplněna stručným popisem zaznamenané události. Je úžasné vidět listinu českého krále a rakouského vévody Přemysla Otakara z r. 1260, či prohlížet historické fotografie nám známých míst. Portál je totiž nabízí vedle stovky let starých kronik, matrik a historických listin.

A vůbec nevadí, že mnohé z kronik jsou pro našince nečitelné, neboť jsou psané švabachem. Do novodobějších může nahlížet a čerpat z nich historická data prakticky kdokoliv. A určitě na stránkách kronik a matrik najde nějakou zajímavost, možná se z nich dozvíte i o svých předcích. Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů poskytuje nepřeberné množství informací.