Dříve si mikroregiony a místní akční skupiny (MAS) za krajské dotace pořizovaly vybavení kanceláří, nové propagační materiály nebo díky nim organizovaly akce. Ale letos?

Letos dotace dostaly hlavně na to, aby mohly vůbec fungovat.

Náměstek hejtmana Ivo Grüner upozorňuje, že způsob, jakým stát tyto organizace podporuje, není dobrý. „MAS musí splnit celou řadu povinnosti, ale ministerstvo pro místní rozvoj je na ně navalilo na poslední chvíli. Nestíhají to a peníze získat nemohou," řekl. „Takže peníze na provoz musí shánět z příspěvků členů nebo od kraje a už se stalo, že jejich manažeři kvůli tomu raději skončili," dodal Grüner.

Mezi sedm mikroregionů krajský úřad rozdělil 337 tisíc korun na mzdové náklady na manažery, mezi devět MAS 2,6 milionu korun na 'činnost a chod'. Většina dostala 300 tisíc korun.

Manažer MAS Český Západ Jan Florian říká, že minimální náklady na roční chod skupiny se pohybují kolem 1,5 milionu korun. Český Západ ale peníze už druhým rokem shání z vlastních zdrojů. „Od ministerstva máme přislíbeno, že nám ke konci letošního roku náklady za dva uplynulé roky proplatí z vlastních zdrojů," uvedl s tím, že krajskou dotaci i z tohoto důvodu vítá.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v květnu už druhou výzvu 'na podporu komunitně vedeného místního rozvoje', což zjednodušeno znamená na podporu místních akčních skupin (MAS). „V rámci první výzvy na předkládání žádostí, která byla vyhlášena na období 1. 8. 2015 – 31. 3. 2016, podalo žádost o podporu 165 MAS z celkového počtu 180 MAS, které získaly Osvědčení o standardizaci MAS," uvedl za ministerstvo Vilém Frček.

MAS Český Západ patřila k těm, jež uspěly, neboť splnila potřebné standardy.

Druhá výzva je podle ministryně Karly Šlechtové vstřícným krokem vůči těm skupinám, které v první výzvě žádost nestihly předložit nebo kterým nebyla žádost schválena.

Žádosti o podporu do druhé výzvy mohou organizace podávat do 29. července.