Zbirožští zvažují, zda mají kývnout na to, že by budovu s pozemkem, nabytou před časem od státu bezúplatným převodem, přenechali de facto zase státu jen za úhradu prostředků vložených do oprav. Anebo se mají zachovat jako hospodáři a chtít na transakci vydělat. Rozhodnutí v tomto smyslu měli vynést při středeč- ním jednání zastupitelstva.

Zájem o budovu pro potřeby Hasičského záchranného sboru (HZS) projevilo Ministerstvo vnitra (MV). Přesněji mi- nulým vedením Zbiroha mu byla nabídnutá. HZS, které už v areálu někdejších vojenských kasáren, kde se objekt nachází, využívá několik staveb, ho mělo zájem přeměnit ve školící a výcvikové středisko. „Vlastně by šlo o školu s celoročním provozem," sdělil Vlastimil Gothard, ředitel odboru provozního a správy majetku MV, který s kolegou jednání navštívil. Měl by tam vzniknout takzvaný ohňový dům, počítá se i s prostorem pro vyprošťování ve vodě a dal- šími trenažéry. Bližší upřesně- ní zatím zástupci ministerstva neposkytli. „Všechno je tak v začátcích, že to ani nejde. Přihlásili jsme se do programu EU, z toho bychom chtěli rekonstrukci financovat. Půjde o velkou investice, jen rekonstrukce by mohla přijít na 100 125 milionů, s výcvikový-mi prostory až ke dvěma stům. Nejdřív ale musíme něco vlast- nit, pak do toho můžeme vkládat," podotkl Gothard. Na dotaz zastupitelů také uvedl, že asi čtyřicet odborníků by si do Zbiroha museli přivést. Protože by ale centrum ke svému fungování a zabezpečení, včet- ně služeb spojených s ubytováním, potřebovalo i další zaměstnance, pracovní příležitosti pro místní by se naskytly. Kromě toho upozornil i na nárůst kupní síly. Na to zastu-pitelé slyšeli, ale leckteří namítali, že i město by se mělo začít chovat tržně, bezúplatný převod se jim nelíbil. Představitelům MV zase vydání peněz na odkup. Gothard s kolegou Konopeckým podotkl, že peníze na rozšiřování nejsou, ministerstvo by muselo volit jinou variantu. Pokud jde o prostředky na rekonstrukci, ty doufají získat z už zmíněné kapsy EU.

Kvůli tomu je ale třeba získat rozhodnutí Zbirožských rychle, aby se stihly vyřídit všechny náležitosti, včetně projektu, přeložek vedení i stavebního povolení.

Doporučení rady města schválit převod parcely a budovy starosta Milan Rusek shromážděným zastupitelům tlumočil. Zároveň ale nastínil možnost zveřejnění investiční pobídky, s podmínkami nastavenými tak, aby odpovídaly požadavku Ministerstva vnitra ČR. Přitom by ale místní dostáli úloze hospodáře a získali tak přehled zájmu dalších o svou nemovitost. Neřekli tedy zatím ano ani ne. Konečný verdikt, zda vůbec a komu převést budovu zazní na zastupitelstvu 21.října.