Dvaatřicetiletý muž začátkem letošního roku u nákupního střediska v Rokycanech převzal od dvaadvacetiletého mladíka mobil s úmyslem prodat jej. To i přesto, že věděl, že je kradený. Telefon pak následně obviněný zpeněžil.

Dále v prostorách ubytovny v Rokycanech nabízel mladšímu muži ústřižek opiátové náplasti jako zisk za prodej odcizeného telefonu. „Svým jednáním se měl obviněný dopustit přečinu podílnictví. A to tím, že na sebe převedl a užil věc, která byla získána spácháním trestného činu a přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, neboť druhé osobě nabídl omamnou látku," konkretizovala mluvčí PČR Hana Kroftová.

Případem se zabývá služba kriminální policie a vyšetřování v Rokycanech.