Druh odpadů, který se do popelnic nevejde nebo tam nemá co dělat, by měli lidé směřovat na sběrné dvory nebo technické služby ve svém okolí. Odpovědnost v tomto případě padá na obec a ta musí zaplatit likvidaci za někoho, komu se jen nechtělo se starým harampádím na své místo. „Ten, kdo zaplatí poplatky za odpad, dostane od města speciální kartičku. Na základě této kartičky se prokáže u obsluhy sběrného dvora v Plané a může zde uložit některé druhy odpadu zdarma," vysvětlil Deníku místostarosta města Planá Pavel Nutil a dodal: „Stává se, že lidé hodí do kontejneru nebo popelnic odpad, který tam nepatří. My musíme vyslat Plánské služby, aby šly místo uklidit jako černou skládku a zaplatíme to z rozpočtu města."

Na všech místech Tachovska je situace velice podobná. „Stává se, že lidé dávají odpad kolem popelnic a my s tím máme další starosti. Naše úklidová četa toto v rámci své náplně práce uklízí. To, co se posbírá, následně ukládáme na sběrný dvůr. Tam mohou odpad ukládat všichni obyvatelé města Bor, musí mít uhrazené náklady za odpad a musí mít materiál vytříděný především velkoobjemový, tedy to, co se nevejde do sběrných nádob nebo popelnic, nebezpečný odpad, elektroodpad, plasty, papír, sklo a další. Lidé nám nechávají spoustu věcí před branou dvora, i přesto, že je vyhrazená otevírací doba," sdělila Deníku Hana Kozáková z odboru správy majetku města Bor. Pracovníci sběrných dvorů mají stejný problém jako vedení měst. „Lidé nám před bránu sběrného dvora v Tachově dávali pneumatiky, elektroniku a další věci i přesto, že byla brána opatřená cedulí upozorňující na možnost udělení pokuty ve výši tisíc korun. Po dohodě s městskou policií místo monitoruje kamerový systém. Dozor kamerového systému hříšníky vytipuje a následně potrestá," řekl Jaroslav Koptík ze Sluměty Tachov.