„Majetkoprávní odbor městského úřadu  v Tachově provádí kontrolu uzavřených smluv o nájmu hrobového místa a neuhrazených částek za nájemní smlouvy. Jména nájemců hrobových míst a čísla hrobů jsou zveřejněna na vývěsní ceduli na městském hřbitově," informovala vedoucí majetkoprávního odboru Drahomíra Červinková.

V případě, že neuzavřete  písemnou smlouvu o nájmu hrobového místa a nezaplatíte příslušný nájem, vaše dosavadní užívací právo k hrobovému místu zanikne a hrobové místo bude zrušeno.

„Vyzýváme ty, kteří nemají uzavřenu smlouvu o nájmu hrobového místa, aby tak učinili nejpozději do 31. května," upřesnila Červinková.
Paní Rajmová z Tachova má s placením hrobu letité zkušenosti. O rodinný hrob se stará už řadu let: „Rozkresleného plánku na hřbitově jsem si všimla, ale neřeším to, protože mám nájemní smlouvu na deset let a nájem mám zaplacený. Hrob na tachovském hřbitově máme od sedmdesátého roku, takže s tím zkušenosti máme."

V Boru mají nájemní smlouvy podstatně delší, a to na třicet let. „Naši nájemníci mají smlouvy platné na třicet let. Všechny neplatiče, které evidujeme, tak písemně vyzýváme. Pokud je neplatič urnového hrobu, tak ten může hrob zrušit rovnou. Když jde o hrob v zemi, ten ho lze zrušit až po uplynutí tlecí doby, což je v našem případě třicet let," řekla Deníku Růžena Kuřilová z Městského úřadu v Boru.

Pokud se vám blíží doba splatnosti nájemného, ze zákona vás městský nebo obecní úřad písemně vyzve, devadesát dní předem – tak to ukládá zákon. „Nájemní smlouvy jsou ve Stříbře sepsány na deset let s tím, že podle zákona máme povinnosti devadesát dní před vypršením smlouvy nájemce písemně informovat. Pokud chce někdo hrob zrušit, musí napsat čestné prohlášení o tom, že nechce mít hrob v nájmu a dále se s námi domluví, co s pomníčkem. Jestli zbývají urnové ostatky, tak si je může nájemník odnést a pokud ne, uloží se do společného hrobu. Když jde o hrob v zemi, tak zde ostatky zůstanou a když se na místo pohřbívá někdo jiný, tak jsou ty starší ostatky dole. Tak to ukládá i zákon," řekla Marie Paločková ze správy majetku města Stříbra.