Středa byla ale pro dvě třídy mateřinky v Pošumavské tak trochu sváteční. Skončil totiž podzimní kurz a děti tříd Berušek a Rybiček na závěr dostaly Mokré vysvědčení. Úspěšně tím zakončily desetihodinový předplavecký výcvik. Další mateřinky čeká na jaře.