Po horkém létu se na to ani nechce myslet, ale topná sezóna prostě klepe na dveře. Zájem o palivové dříví se začíná zvyšovat, ale obvyklý atak to ještě není. Někteří dodavatelé skutečnost připisují předchozí mírné zimě, z níž zbyly zásoby. I tak je ale zájem o dřevo neustálý.

„Podle vedoucího pily pod Kotlem, patřící Lesům města Rokycan, dřevo lidé sháněli i v horkých měsících. „Celý rok je vlastně o něj zájem enormní. I když se snažíme pořád zásoby ve skladu doplňovat a posílíme dodávky, je to hned pryč," uvedl šéf Martin Šanda. Štípané dřevo pila nedělá. V nabídce má dvoumetrové kusy řeziva. Hlavně z jehličnanů. „Listnáčů je málo, tam nejsme schopní nabídku uspokojit, tolik toho prostě není. Pokud jde o čekací dobu, je tak čtrnáctidenní. Maximálně," zdůraznil ještě vedou-cí pily. „Snažíme se vyhovět co nejdříve, zavážíme denně. Sem tam si někdo přijede, ale tak z devadesáti procent je zájem o dodání přímo na místo," doplnil Šanda. Mnohé asi potěší následující sdělení, že letos nemíní ceny zvedat.

Dalším velkým zásobitelem dřeva je Manipulační sklad společnosti Colloredo-Mann-sfeld, Holoubkov. Tam si většinou lidé jezdí pro kratší dřevo metrové ať kulatinu či štípané. I tady nám vedoucí Jiří Šindelář potvrdil, že zájem je celoroční. „Panuje o listnaté i jehličnaté dříví. Přes léto byl trošičku nižší, ale od půli srpna se zase rychle začal zvedat. Poptávka je po metrových kuláčích, delším štípaném dří- ví i polínkách," informoval Šindelář. Co se týče dodací lhů- ty, u polínek je do při vlastním odvozu tak do týdne (na buk si ale zájemci musí počkat do začátku zimních těžeb). Metrov- ky mohou získat při vlastním odvozu většinou okamžitě, při dodání na místo zhruba do měsíce až dvou. Ceny i v tomto případě zůstávají stejné.

Palivové dříví poskytuje též radnická společnost Saltica, a to v podobě odřezků neštípané kulatiny. I tady o ně trvá celoroční zájem, ovšem velké zvýšení na předzásobení před zimou ještě nezaznamenali. Ceny zůstaly na stejné úrovni jako vloni a čekací doby se pohybují kolem čtrnácti dnů až měsíce. Největší poptávka je po nejlevnějším sortimentu.