V osmnáct hodin už byly prostory klubu zaplněné téměř šedesátkou účastníků. Jak stálých občanů, tak i chalupářů. Ze samotného Dobříva dokonce dorazila skupinka posluchačů, která si nechtěla zasedání nechat ujít. Jen dvacet minut stačilo k tomu, aby se z davu začaly ozývat vlny emocí. To když přišel na řadu horký bod programu jednání zastupitelstva. Totiž zvýšení cen vody pro obyvatele Pavlovska. To přitom má v současnosti jednu z nejlevnějších sazeb, činí devět korun za kubík vody. A to zejména díky místním vrtům, které leží na okraji obce, konkrétně nad místním rybníkem. Připomeňme jen, že právě o vlastnictví těchto vrtů vede Pavlovsko s Hrádkem dlouholeté právní spory.

Stavba vodovodu byla realizovaná v letech 1979 1982 za státní peníze, které pokryly zhruba šedesát procent nákladů. Zbytek, asi sedm set tisíc korun, dofinancovávala obec. Dva vzniklé vrty měly vydatnost přibližně 5,3 vteřinových litrů vody. Přitom o odběr se v dalších letech začala dělit s Hrádkem a do železáren odtékaly další litry. Fabrika se na oplátku starala o údržbu a kvalitativní rozbory vody. Ve zmiňovaném čase došlo doslova na rabování pramenišť. Z nich totiž v určitých obdobích odcházelo i dvanáct až patnáct vteřinových litrů. Přitom vydatnost vrtu je 5 l/ sec. To se pochopitelně odrazilo i jinde. Čerpadla údajně musela být popuštěna o několik metrů níže a úbytek podzemní vody se odra- zil ve studnách, které stojí na zahradách většiny obyvatel. „U nás hladina vody spadla až o dva metry dolů oproti původnímu stavu. I to je důvod, proč bychom neměli vrty dávat z ruky a ztratit nad nimi kontrolu. Spravovat je sami, to je jediná možnost, jak udržet odběry vody pod kontrolou. Nikde není psáno že by se situace, tedy rabování, nemohla opakovat," shodl se Evžen Vitáček s jedním ze zastupitelů za Pavlovsko, Pavlem Vildmanem.

Zastupitelé se nyní rozhodli předat správu vodovodu společnosti Veolia, která má jako jediná o správcovství zájem. Pro Dobřív je provoz ztrátový a investice do něj se nevrátí. Navíc je s opravami příliš starostí a zejména v zimních měsících je těžké sehnat někoho, kdo by urgentní opravu přijel odstranit. „Podle našich propočtů, kam jsme zahrnuli všechny položky potřebné k čerpání a distribuci vody tedy elektřinu, veškeré roční nařízené rozbory a další položky, nám vychází cena minimálně o pět korun levněji. Přitom zde nejde až tak o cenu. S tou, jak jsme se před zasedáním se sousedy shodli, souhlasíme. Jde o to, kdo bude kohoutky držet v rukách," ujal se slova Zdeněk Šebelle.

Přísedící se přitom obávali hned několika věcí. Mezi tím i toho, že nikde není zaručeno že si společnost, která bude vrty spravovat, nebude brát vodu i pro svůj řad. Vlastně by se zopakovalo vykrádání vody, jen by to dělal někdo jiný. Přestože byli místní starostou ujištěni, že vody má společnost nadbytek, na klidu jim to nepřidalo. „A kdo zaručí, že vrty se nezavřou a budeme dostávat právě přebytek za cenu ještě několikrát vyšší než je oněch slibovaných dvacet dva korun? Já prostě žádnou smlouvu s Veolií nepodepíšu!" rozhodně konstatoval Václav Kratochvíl, který v dřívějších dobách v dobřívské radě také zasedal.

Do debaty vstoupili i Dobřívští: „Jak to tak posloucháme, problém je úplně jinde, než zaznělo na zasedání u nás. Tam bylo prezentováno, že jde o cenu, tu přitom místní vlastně akceptují. Myslím, že to mění situaci, a přikláním se k názoru místních. Proč dávat z ruky zdroj vody, která bude stále vzácnější a dražší? Pokud Dobřív vrty spravovat nechce a nechce mít starosti s opravami, ať je nechá Pavlov- sku, které se o ně postará. Ať už formou občanského sdružení, nebo jinak. Pak, pokud budou mít vyrovnaný rozpočet, mohou zůstat na svých devíti korunách, nebo zdražit na dvacet dva. Pořád ale budou mít vodu ve svých rukách," uvedl Václav Volenec.

Hodinová rozprava skončila zajímavým konstatováním: Dobřív vyjde Pavlovsku vstříc. Připravená smlouva zatím podepsána nebude. Do konce srpna připraví osadní výbor návrh a rozpočet na spravování vrtů vlastními silami. V závěru měsíce se obě strany sejdou společně se zástupci potencionálních správců vodovodního řadu k dalšímu jednání. Pak se rozhodne, které řešení je schůdnější.