V Tachově není s jeho sehnání žádný problém včetně nekvalitního  zboží, které může mít pro uživatele ještě horší následky.
„Od ledna do dubna letošního roku policisté zaznamenali sedm případů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Pět z nich policisté objasnili, dva nadále šetří," řekla Deníku policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Na „drogaře" se zaměřují i dopravní policisté, kteří řidiče při silničních kontrolách vyzývají ke zkoušce na detekčním přístroji.
Policisté upozorňují, že jakékoliv držení drogy je trestné. Podle gramáže se rozlišuje, zda jde o přestupek nebo trestný čin.
„Například přestupkem je držení pervitinu do jednoho a půl gramu. U marihuany je hranice deset gramů," sdělila mluvčí.

Drogově závislá dívka, která pochází z Tachova (přála si zůstat v anonymitě)  nám o své zkušenosti s drogami řekla: „Když mám hlad, tak mi nikdo najíst nedá, když potřebuji dávku, dostanu ji vždycky.  Jsem čistá tři roky a sedm měsíců. Pamatuji si to přesně, protože to bylo to nejtěžší, co jsem mohla udělat. Z Tachova jsem ale musela odejít, protože  tady bych nezvládla, tady je pervitin k sehnání snadno."

Kotec pomáhá

V Tachově již několik let poskytuje služby drogově závislým kontaktní centrum (KC) obecně prospěšné společnosti Kotec. Zaměřuje se na cílovou skupinu drogově závislých, která není v kontaktu s jinými zdravotními a sociálními institucemi. „KC překonává psychologické a administrativní bariéry dostupnosti a umožňuje této klientele přístup ke službám bez jakéhokoliv doporučení přímo z ulice, anonymně a v neformálním prostředí," představila Blanka Sulimová z Kontaktního centra.

KC též nabízí své služby rodinným příslušníkům drogově závislých a také služby pro veřejnost: sběr a bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu, kontakty na léčebny, konzultace, besedy.

Základním posláním kontaktního centra je takzvaný Harm reduction přístup (dále jen HR).

Významnou složkou strategie HR je výměna použitého injekčního náčiní za sterilní, což se v KC Tachov děje v rámci výměnného programu. Kolik použitých jehel klient přinese, tolik čistých dostane. Výměnný program s následnou bezpečnou likvidací použitého náčiní snižuje riziko přenosu virových infekcí ze sdílených, použitých a odhozených jehel a stříkaček.

„Tím nejenom že chráníme uživatele návykových látek, ale zároveň poskytujeme i službu širší veřejnosti. Výměnným programem se snažíme zamezit tomu, aby občané Tachova a širšího okolí nacházeli použité jehly. V loňském roce jsme bezpečným způsobem zlikvidovali v rámci KC přibližně 14 500 použitých jehel, v rámci terénního programu zhruba 19 400 použitých jehel. Celkem to je necelých 34 000 jehel, což hovoří za vše," informovala Sulimová a pokračuje: „Dále klientům poskytujeme informace o možnostech léčby, v rámci kontaktního rozhovoru motivujeme klienty ke změně životního stylu, máme možnost zprostředkovat léčbu a poté následné doléčování, spolupracujeme s mnoha nemocnicemi, psychiatrickými léčebnami, terapeutickými komunitami."

„Pokud se naši klienti rozhodnou ke změně, pomáháme jim sehnat si práci či vhodné bydlení, nastoupit na detox a poté do léčby, dále se je snažíme podporovat na cestě k abstinenci, což není vůbec jednoduché. Posláním kontaktního centra je ochrana společnosti před riziky, která vznikají z životního stylu uživatelů drog a ochrana samotných uživatelů drog před hlubším propadem způsobeným užíváním drog," řekla Sulimová.

Další nabízenou službou společnosti Kotec je poradenství pro rodiče, kteří se s užíváním návykových látek setkávají u svých dětí.

„Od ledna 2014 funguje v prostorách K centra svépomocná anonymní skupina určená pro lidi, kteří mají nějakou zkušenost se závislostí a chtějí abstinovat.  HR se provádí Kotec také v terénu, to jest terénní program nebo li streetwork," dodala pracovnice Sulimová.

Každý měsíc poskytují v prostorách K centra drogově závislým i abstinentům možnost nechat se anonymně a zdarma otestovat na žloutenku,  syfilidu a HIV. Za dva roky  v Tachově žádný test na HIV naštěstí nebyl pozitivní.