Úkolem campusů je zprostředkovat propojení vědecké práce a vědeckých poznatků s praxí.

„Chamský campus je zaměřen na mechatroniku, tedy obor spojující mechaniku, elektroniku a informatiku a jedním z jeho hlavních úkolů je příprava odborníků pro firmy v bavorském příhraničí. Proto se zde výrazně uplatňuje duální systém výuky, při němž je student od počátku spojen s konkrétní firmou. Ta mu platí stipendium, posluchač do ní chodí na praxi, a firma si tak už vychovává svého budoucího zaměstnance. Student se na oplátku musí zavázat, že po škole do této firmy nastoupí a setrvá v ní alespoň tři roky," informoval účastníky exkurze Ing. Vilém Dostál, jenž žije v Německu již 30 let a sám také v Chamu vyučuje.

„Výuka je již přizpůsobena požadavkům firem. Naším cílem je, aby nám odborníci neutíkali do Mnichova nebo jiných velkých měst, protože je potřebujeme i tady. Konkrétně v okrese Cham, kde jsou firmy zaměřené na elektrotechniku, robotiku nebo automobilový průmysl," dodal Dostál.

Upozornil také na odlišnou studijní atmosféru: „V Deggendorfu sedí na přednášce v posluchárně více než sto studentů, tady jich mám jenom dvacet. Mám tedy mnohem větší přehled o jejich schopnostech, mohu se jim více individuálně věnovat, a proto jich také mnohem více úspěšně ukončí své studium."

Studijní programy

Zájemci mohou vybírat ze 16 studijních programů bakalářského studia, a kdo má zájem dostat se až na magisterskou úroveň, může poté pokračovat ve studiu přímo v Deggendorfu. „Ke studiu se předpokládá zvládnutí němčiny na úrovni C1 podle mezinárodního referenčního rámce. Deggendorfská vysoká škola má ale řadu zahraničních studentů, dokonce až z Asie a Jižní Ameriky, proto organizuje i přípravný semestr, během něhož se studenti dostanou na potřebnou jazykovou úroveň a zejména si osvojí odbornou slovní zásobu," dozvěděli se zájemci od Dr. Elise von Randow, do jejíž kompetence spadá právě také příprava zahraničních studentů.

Povinností každého studenta vyšších ročníků je zapojit se do některého ze školních projektů. Mnohé z nich jsou realizovány ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Průvodce domažlické výpravy Vilém Dostál je garantem projektů zaměřených na zařízení usnadňující život tělesně handicapovaným občanům. Výsledkem některých z těchto studentských projektů se staly elektrické koloběžky a elektrická vozítka pro handicapované, jejichž funkčnost si mohli domažličtí studenti sami ověřit. Mnozí této možnosti s chutí využili.

Autor: Jan Pek