Mezi obyvateli Sušice a okolních obcí se šířila zpráva, že by měla být v sušické nemocnici zrušena pohotovost, což některé vyděsilo. Bát se ale nemusí, provoz bude pokračovat dál.

Důvodů pro pokračování je podle ředitele nemocnice Vladimíra Sloupa několik. „Společný zájem kraje i nás, coby poskytovatele zdravotních služeb, je nabízet občanům, co potřebují, a tím léčebná pohotovostní služba bezesporu je. Navíc, zcela pragmaticky řečeno, i kdybychom tisíckrát řekli, že pohotovost již neprovozujeme, tak k nám nemocní budou stále chodit a my je budeme léčit, ať už to půjde zahrnout pod ústavní pohotovostní službu a dostaneme to zaplaceno od zdravotních pojišťoven, nebo ne," řekl Sloup.

S provozováním pohotovosti vedení nemocnice váhalo. Jedním z důvodů byla i cena, kterou kraj nemocnici za poskytování pohotovosti nabízí. Na další tři roky to má být 5,5 milionu korun, kdežto jiná města dostanou více, což se vedení sušické nemocnice nelíbilo. Váhání ale ovlivnily i jiné faktory. „Hlavním důvodem byla i disproporce mezi námi a ostatními potencionálními poskytovateli léčebné pohotovostní služby v jiných okresech. Ta je částečně zdůvodnitelná, například tím, že v ostatních případech historicky poskytovaly pohotovostní službu ambulance, které k určité hodině končily a zavíraly se, kdežto naše nemocnice má samozřejmě otevřeno 24 hodin denně, sedm dní v týdnu," vysvětlil ředitel nemocnice.

Na druhou stranu nemá nemocnice ve ztrátě z léčebné pohotovostní služby zahrnutý střední zdravotnický personál. „Vzniklo to již historicky, důvody už ani sám nezjistím, a chápu kraj, že se mu nechce zvedat limity pro veřejnou zakázku, ale asi je pochopitelné, že nám to tu vadí," sdělil Sloup.

Pohotovost v Sušici je poměrně hojně navštěvovaná. Za rok tam přijdou téměř tři tisíce lidí. „Počet návštěv je ovšem zásadní číslo pouze z hlediska potřebnosti služby, ale ne z hlediska ekonomiky provozu. Musíme mít službu personálně pokrytou bez ohledu na to, jestli přijde za den sto nebo žádný pacient. Náklady na provoz jsou vyšší, než je příspěvek na provoz. Například, jak už jsem se zmínil, kvůli nevykazování mzdových nákladů na střední zdravotnický personál. Můžeme říci, že náklady jsou cca dvakrát vyšší než příspěvek. Ale samozřejmě máme za poskytování pohotovostní služby i příjmy od zdravotních pojišťoven," uvedl Sloup.

Možný konec pohotovosti v Sušici některé tamní obyvatele vyděsil. „Neumím si představit, že bych jela v noci na pohotovost až do Klatov. I když pro nás by to asi nebylo ještě tak hrozné, ale například moji rodiče bydlí ještě dvacet kilometrů za Sušicí a pro ty by takové cestování bylo úmorné. Doufám tedy, že pohotovost bude pokračovat ještě dlouho tady v Sušici," přeje si jedna z obyvatelek města Jana Bláhová.

Konec pohotovosti v Sušici by pro obyvatele znamenal dojíždění do Klatov, do Strakonic nebo do Plzně.