„Dítě přišlo domů ze školy, zavřelo se v pokoji a vyšlo až ráno. Bylo nám to divné, protože se jinak chová vesele a živě. Tenhle scénář se opakoval pár dní, až jsme na něj udeřili. Řeklo nám, že má strach z paní učitelky," líčila jedna z maminek, jež si nepřála být jmenovaná. (Redakce ovšem její totožnost zná.) Matka proto vyrazila do devítiletky, aby potíže řešila.

Podle získaných informací se ovšem nejednalo o jediný takový případ. „Je na malé zlá. Křičí na ně, nadává jim do blbců. Známkuje pětkou i ve výchovných předmětech," řekl další zákonný zástupce. Podle jeho slov se špunti pedagožky bojí, proto nejsou při hodinách aktivní. „Ani komunikace s rodiči není dobrá," doplnil.

Deník se rovněž obrátil na ředitele mirošovské ZŠ Rostislava Judla i dotyčnou J. V. „Paní učitelka odejde k jednatřicátému lednu. Měla totiž problémy s několika dětmi. Z mého pohledu na ně byla příliš přísná," vysvětlil stručně Judl.

J. V. ale toto vyjádření dementovala. „Působím ve škole dvacet osm let. Za tu dobu jsem neobdržela žádné upozornění, že by se mě chlapci a děvčata báli. Ani jsem nedostala ze strany ředitele nebo České školní inspekce nějaké výtky," oponovala.

K uvedenému tvrzení Judl konstatoval, že s dotyčnou několikrát o dramatické situaci ve třídě hovořil. „Skutečně jsme spolu o záležitosti mluvili. Potíže přetrvávaly poslední tři roky, proto jsme se s paní učitelkou dohodli, že školu opustí," sdělil ředitel.

J. V. ovšem odmítá, že by důvodem jejího odchodu byly právě výše zmíněné argumenty. „To, proč opouštím školu, ale nechci komentovat," uzavřela.